Kategooria arhiivid: Välisriikide arstid Eestis

Arvamus Pressiteated Välisriikide arstid Eestis

Tartu ülikoolis arutati välisarstide hindamist

Tartu ülikooli arstiteaduskond korraldas 28. septembril arutelu välisarstide hindamisest nende kvalifikatsiooni tunnustamisel ja tööle lubamisel. Arutelul osalesid ka arstide liidu esindajad. TÜ pressiteade 02.10.2018 Eesti lähiriikide eksperdid jagasid Tartus välisarstide hindamise kogemusi Tartu..

4. oktoober 2018

Huvitavat Pressiteated Välisriikide arstid Eestis

Välisarstide keeleoskus

26.06.2018 välisarstide keeleoskus. Pikemalt samal teemal.

27. juuni 2018

Arvamus Välisriikide arstid Eestis

Vähendatud nõuetega välisarstide eelnõu

Välisarstide registreerimise muudatused, mis pidid jõustuma 1.juulist, on jälle edasi lükatud ja õigusselgusetus kestab edasi. Tervise- ja tööministri määruste eelnõudes on täielikult kaotatud keelenõue ja kvalifikatsiooni võrdlemine muudetud formaalsemaks ja..

26. juuni 2018

Arvamus Välisriikide arstid Eestis

Välisarstide töötamine Eestis

17.05.2018 Eesti Arstide Liidu arvamus välisarstidest.

18. mai 2018

Välisriikide arstid Eestis

Seisukoht Terviseametist (välisarstid)

Tervisemati seisukoht andmete avaldamise asjus juuli 2016. Avaldame küll pisut hiljem.

12. august 2016

Välisriikide arstid Eestis

Dokumendid välisarstide teemal

Välisarstide temaatika kokkkuvõtlik dokumendipakk.

30. mai 2016

Välisriikide arstid Eestis

Välisriikide arstid (seadusemuudatus)

Eesti Arstide Liidu selgitused. Ühisarvamus välisarstide eelnõu 20.11.2015 Skeem Memorandum valitsuskabinetile Seadusemuudatus.

19. mai 2016

Arvamus Välisriikide arstid Eestis

Välisarstid

Ühisarvamus välisarstide eelnõu kohta. 20.11.2015. Loodame ministrilt peatset vastust. Tehniliste viperuste tõttu jäid toetavate seltside nimekirjast välja järmgised seltsid: Eesti Perinatoloogia Selts Eesti Kopsuarstide Selts Eesti Taastusarstide Selts Ludvig Puusepa Nimeline Eesti Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts

23. november 2015

Välisriikide arstid Eestis

Välisarstide problemaatika jätkub

27.08.2015 arstide liidu ja arstiteaduskonna ühisarvamus. 28.04.2015 saabunud Euroopa eriarstide ühenduse pöördumine. 03.09.2015 saabunud Soome Arstide Liidu kiri Eesti Arstide Liidule.

8. september 2015

Välisriikide arstid Eestis

Välisarstide vahekoosolek 10.08.2015

10.08.2015 toimunud vahekoosoleku ettepanekud (slaidid). 10.08.2015 koosoleku ettepanekud.

13. august 2015

Välisriikide arstid Eestis

Õiguskantsleri vastus

Ametkondades töötavate inimeste vastused ajavad välisarstide temaatika veelgi segasemaks. Seekord leiab õiguskantsler, et õppimise tööga asendamine on seaduspärane. See ei ole õige, aga nii meile vastati. 15.05.2015 Terviseamet saadab õiguskantsleri järelpärimisele..

19. juuni 2015

Välisriikide arstid Eestis

Välisarstide arutelu 16.06.2015

16.06.2015 toimus Sotsiaalministeeriumis tervise- ja tööministri korraldatud arutelu, kus osalesid sotsiaalministeerium, terviseamet, haiglate liit, arstide liit ja patsientide nõukoda. Arstiteaduskonna esindajat ei olnud kohal, kuid nemad saatsid samuti oma kirjaliku..

18. juuni 2015

Välisriikide arstid Eestis

Andmekaitse inspektsiooni vastus

Meie 29.05.2015 saadetud kirjale vastas inspektsioon järgmiselt.

17. juuni 2015

Välisriikide arstid Eestis

Arstide kvalifikatsiooni avaldamine

Pöördusime 29.05.2015 andmekaitse inspektsiooni pärimaks, Küsisime, kas juurdepääsupiirang arstide väljaõppe ja töökogemuse andmetele ehk registreerimise alusele on seaduslik.

2. juuni 2015

Välisriikide arstid Eestis

Ministri vastus meie 27.04.2015 saadetud kirjale

Sotisaalministeerium saatis vastuse meie 27.04.2015 saadetud kirjale (vt eelnevaid postitusi). Minister ütleb, et on soovitanud Terviseametil järgida auditis antud soovitusi.

2. juuni 2015

Välisriikide arstid Eestis

Ministri soovitused Terviseametile seoses välisarstidega

Minister R Vassiljevi soovitus Terviseametile seoses välisriikide arstide Eesti Vabariiki tööle lubamisega. Minister soovitab järgida auditi antud soovitusi.

2. juuni 2015

Välisriikide arstid Eestis

Euroopa hambaarstide pöördumine seoses välisarstidega

Euroopa hambaarstide nõukogu pöördumine Eesti Hambaarstide Liidu ja Terviseameti poole seoses puuduliku väljaõppega arstide registreerimisega Eesti Vabariigis.

11. mai 2015

Välisriikide arstid Eestis

Korduvpöördumine ministeeriumi poole seoses välisarstidega

27.04.2015 Tartu Ülikooli Arstiteaduskonna, Eesti Arstide Liidu ning arstlike erialaseltside ühispöördumine tervise- ja tööminister Rannar Vassiljevi poole. 28.04.2015 UEMS kiri seoses välisarstide registreerimisega (Letter - Concerns foreign doctors in Estonia).

30. aprill 2015

Huvitavat Välisriikide arstid Eestis

Välisriikide arstid (jätk…)

20.04.2015 Terviseameti peadirektori Tiiu Aro vastus Eesti Arstide Liidule, kus ta eitab puudujääke välisarstide Eestisse tööle lubaminsel. Avaldame tõsist rahulolematust. Terviseameti peadirektori sõnade kohaselt ei ole Eestis välisarste õigusvastaselt registreeritud. Auditi nr..

20. aprill 2015

Huvitavat Välisriikide arstid Eestis

Teenistusliku juurdluse mittealgatamine

07.04.2015 Eesti Arstide Liit edastab täiendavad materjalid õiguskantslerile, seoses puuduliku kvalifikatsiooniga arstide nimede avaldamisega. 27.03.2015 keeldub minister U Kruuse õigusrikkumistele vaatamata algatamast teenistuslikku juurdlust, mis tooks valgust Terviseameti tegevusele, mis puudutab..

14. aprill 2015

Pöördumised Välisriikide arstid Eestis

Pöördumine ministri poole

27.03.2015 pöördumine minister U Kruuse ja peadirektor T Aro poole seoses välisarstide Eesti Vabariiki tööle võtmise lihtsustamise kavatsustega.

27. märts 2015

Välisriikide arstid Eestis

Korduv ühispöördumine seoses välisriikide arstide töötamisega Eestis

23.03.2015 koostavad Eesti Arstide Liit ning arstlikud erialaseltsid korduva ühisavalduse. Kordame taas, et puuduliku väljaõppega välisarstide töötamine Eestis on ebaseaduslik.

24. märts 2015

Välisriikide arstid Eestis

Aktuaalne kaamera välisriikide arstidest

http://uudised.err.ee/v/etv_uudistesaated/a07012ed-9edf-4b10-ad71-1bd79b92076b

24. märts 2015

Arvamus Välisriikide arstid Eestis

Kolmandate riikide arstid

Eesti Arstide Liidu kommentaarid seoses plaanitava välisarstide lihtsustatud korras tööle lubamisega. PALUN JÄLGIGE TOIMUVAT MEIE KODULEHE VASTAVAST RUBRIIGIST. ANTUD RUBRIIGIS ON NÄHA KÕIK VALDKONDA PUUDUTAVAD OLULISED DOKUMENDID.

21. märts 2015

Välisriikide arstid Eestis

Arstina praktiseerimise õiguse saamise lihtsustamine

Käesoleval ajal avaldatud määruse muutmise kavandid, mis lihtsustavad oluliselt võõrriikide arstide Eestisse tööleasumist. Tervise- ja tööministri „Välisriigis kvalifikatsiooni omandanud isiku sobivustesti koostamise, korraldamise ja hindamise kord“ määruse eelnõu seletuskiri Tervise- ja tööministri..

21. märts 2015

Välisriikide arstid Eestis

Korduv pöördumine õiguskantsleri poole (kolmandate riikide arstid)

17.02.2015 pöördume Eesti Arstide Liidu liikmete nimel taas õiguskantsleri poole, püüame leida õiguslikku alust, mille põhjal sundida Terviseametit avaldame Eestis ebaseaduslikult tööle lubatud arstide nimed. 17.03.2015 õiguskantsler vastab, et võttis menetlusse..

18. märts 2015

Välisriikide arstid Eestis

Ajakirjanduses avaldatu seoses välisriigi arstidega

http://uudised.err.ee/v/eesti/b4443a9b-7e5d-4b78-a8cd-e746bccea9e6

3. november 2014

Näita rohkem >