Pöördumised Välisriikide arstid Eestis

Pöördumine ministri poole

27. märts 2015 / Eesti Arstide Liit

27.03.2015 pöördumine minister U Kruuse ja peadirektor T Aro poole seoses välisarstide Eesti Vabariiki tööle võtmise lihtsustamise kavatsustega.