Kollektiivleping

Kehtiv kollektiivleping kirjutati alla 30. novembril 2018.aastal, leping kehtib 2020. aasta lõpuni.
Kollektiivleping 2019–2020

Eesti Arstide Liit on sõlminud tervishoiuvaldkonna töötajate kollektiivlepinguid alates 1996. aastast.
Kollektiivleping 2017–2018
Kollektiivleping 2015–2016
Kollektiivleping 2013–2014