Kollektiivleping

Kehtiv tervishoiuvaldkonna üleriigiline kollektiivleping sõlmiti 28.04.2021.a. Leping jõustus tagasiulatuvalt alates 01.04.2021.   Kollektiivleping 2021–2022 Eesti Arstide Liit on sõlminud tervishoiuvaldkonna töötajate kollektiivlepinguid alates 1996. aastast. Kollektiivleping 2019–2020  Kollektiivleping 2017–2018 Kollektiivleping 2015–2016 Kollektiivleping 2013–2014