Rahvusvaheline koostöö

Eesti Arstide Liit kuulub rahvusvahelistesse arstlikesse organisatsioonidesse
World Medical Association (WMA) – Maailma Arstide Liit
Standing Committee of European Doctors (CPME) – Euroopa Arstide Alaline Komitee
European Union of Medical Specialists (UEMS) – Euroopa Eriarstide Ühendus

Koostöölepingud: