Meenutused

 Eesti Arstide Liidu ja kodu- ning pagulasarstide suurüritus Forum Medicorum Estoniae 1989

I osa ja II osa – video autor Enn Jõeste