Meenutused

 Eesti Arstide Liidu ja kodu- ning pagulasarstide suurüritus Forum Medicorum Estoniae 1989 – video autor Enn Jõeste