Erialaseltsid

Eesti arstid on moodustanud mitmeid erialaseltse e erialaühendusi. Seltse moodustatakse tavaliselt kolmel erineval aluspõhimõttel. Esimesel juhul ühinevad arstid oma eesmärkide saavutamiseks kliinilise eriala põhjal. Teisalt moodustavad seltse ka arstid, kes tegelevad teatud kindla haiguse ravimisega või teatud diagnostika- või ravimeetodi rakendamisega.

Erialaseltside tegevus seisneb püüdes, muuta oma valdkonda eesrindlikumaks ja kvaliteetsemaks. Kaasa räägitakse erialale spetsialiseerumise korralduses, antakse välja ravisoovitusi ja korraldatakse erialakonverentse.

Erialaseltsid ei ole põhikirjajärgsed Eesti Arstide Liidu allasutused. Neid moodustatakse eraldi ehkki paljud erialseltside liikmed on ka Eesti Arstide Liidu liikmed. Järgnevas on toodud kõik Eestis tegutsevad erialaseltsid, kes tegelevad tõenduspõhise meditsiiniga. Seltsid on toodud tähestikulises järjekorras. Juhul kui seltsil on olemas koduleht on piirdutud viitega kodulehele. Koduleheta seltsidel on toodud kontakisiku andmed.

Eesti Anestesioloogide Selts

Eesti Artroskoopia ja Sporditraumatoloogia Selts

Eesti Bariaatrilise ja Metaboolse Kirurgia Selts

Eesti Endodontia Selts

Eesti Endokrinoloogia Selts

Eesti Erakorralise Meditsiini Arstide Selts

Eesti Gastroenteroloogide Selts riina.salupere ätt kliinikum.ee või benno.margus ätt itk.ee

Eesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühing

Eesti Geriaatrite Selts

Eesti Hambaarstide Liit

Eesti Hematoloogide Selts hematoloogia ätt gmail.com

Eesti Hüpertensiooni Ühing

Eesti Immunoloogide ja Allergoloogide Selts

Eesti Infektsioonhaiguste Selts

Eesti Kaitseväe Arstide Selts ahti.varblane ätt mil.ee

Eesti Kardioloogide Selts

Eesti Kiirabi Liit

Eesti Kliinilise Neurofüsioloogia Selts

Eesti Kliinilise Toitmise Selts hanna-liis.lepp ät regionaalhaigla.ee

Eesti Kohtuarstide Selts heldi.kase ätt ekei.ee

Eesti Kopsuarstide Selts

Eesti Kõrva-Nina-Kurguarstide ja Pea- ja Kaelakirurgide Selts

Eesti Käekirurgia Selts

Eesti Laborimeditsiini Ühing

Eesti Lastearstide Selts

Eesti Lastekirurgide Selts

Eesti Lasteneuroloogide Selts

Eesti Liigutushäirete Selts

Eesti Meditsiinigeneetika Selts

Eesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Selts

Eesti Naistearstide Selts

Eesti Nefroloogide Selts

Eesti Nukleaarmeditsiini Selts sergei.nazarenko ätt regionaalhaigla.ee

Eesti Näo- lõualuude Kirurgia Selts

Eesti Oftalmoloogide Selts

Eesti Ortodontide Selts

Eesti Onkoloogide Selts

Eesti Patoloogide Selts

Eesti Peavalu Selts

Eesti Perearstide Selts

Eesti Perinatoloogia Selts

Eesti Plastika- ja Rekonstruktiivkirurgia Selts olavi ätt kirurgiakliinik.ee

Eesti Psühhiaatrite Selts

Eesti Radioloogia Ühing

Eesti Reumatoloogia Selts

Eesti Seenior- Sisearstide Selts arvomesikepp ätt gmail punkt com

Eesti Silmakirurgide Selts

Eesti Sisearstide Ühendus

Eesti Taastusarstide Selts

Eesti Torakaalkirurgide Selts ingemar.almre ätt regionaalhaigla.ee

Eesti Transfusioonimeditsiini Selts

Eesti Traumatoloogide-Ortopeedide Selts

Eesti Töötervishoiuarstide Selts

Eesti Unemeditsiini Selts

Eesti Uroloogide Selts

Eesti Valu Selts

Eesti Veresoonte- ja Endovaskulaarkirurgia Selts

Eesti Veresoontekirurgide Selts

Ludvig Puusepa Nimeline Eesti Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts

Seksuaalsel Teel Levivate Infektsioonide Eesti Ühing