Täienduskoolituse fond

Sihtasutuse Arstide Täienduskoolituse Fond (registrikood 90007164) asutas Eesti Arstide Liit 2001. a.
Fondi peamine tegevus on tegevarstide erialase enesetäiendamise, eelkõige väliskoolitustel osalemise toetamine.

Sihtasutus on kantud tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja, seega on väljamakstavad stipendiumid maksuvabad.

Stipendiumikonkursid toimuvad tavaliselt kaks korda aastas, igal kevadel ja sügisel, nende kohta avaldatakse teade EAL kodulehel ja liikmeid teavitatakse meililisti kaudu. Stipendiumi on õigus taotleda Eestis töötavatel arstidel, sh arst-residentidel. Stipendiumid määrab fondi nõukogu.

Nõukogu liikmed on Anneli Elme, Ceith Nikkolo, Raine Pilli ja Vallo Volke.
Sihtasutuse juhatuse liige on Katrin Rehemaa.
Fondi peamine toetaja on Eesti Arstide Liit.

Stipendiumi taotlus

Täienduskoolitus fondi puudutavaid sissekandeid saab lugeda käesoleva viite abil.