Täienduskoolituse fond

Sihtasutuse Arstide Täienduskoolituse Fond (registrikood 90007164) asutas arstide liit 2001. a. sügisel. Sihtasutuse põhikirjast tulenevad eesmärgid on arstide erialase täienduskoolituse arendamine, arstide erialase ümberõppe toetamine ja meditsiinikultuuri edendamine. Eelkõige soovib fond toetada tegevarstide erialast enesetäiendamist. Sihtasutus on kantud tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja, seega on väljamakstavad stipendiumid maksuvabad.

Arstide rahvusvahelistel täienduskoolitustel osalemist on aastatel 2003–2010 rahastatud 156 stipendiumiga, kogusummas 1,3 miljonit krooni. 2011….2015 oli sihtasutuse tegevus halvatud, kuna toimus kohtuvaidlus tulumaksusoodustuse jätkumise üle. 2015 asus Riigikohus seisukohale, et fond peab kuuluma tulumaksusoodustusega organisatsioonide nimekirja.

Sihtasutusel on üks juhatuse liige, kelleks on arstide liidu peasekretär dr Katrin Rehemaa.

2010. ja 2011. aastal on fondi toetanud Sanofi-Aventis Estonia. Kogu muu finantseerimine on toimunud  Eesti Arstide Liidu eelarvest.

Täienduskoolitus fondi puudutavaid sissekandeid saab lugeda käesoleva viite abil.