Eetikakomitee

Eesti Arstide Liidu eetikakomitee tutvustab arstkonnale bioeetika ja meditsiinieetika kaasaegseid seisukohti ja tegeleb arstliku tegevusega seotud eetikaküsimustega. Eetikakomitee annab nõu EAL juhtorganeile ja esitab ekspertarvamusi arstide liidu liikmete kutsetegevusega seotud eetikaprobleemide kohta. Eetikakomitee teeb koostööd Eesti Bioeetika Nõukogu ja teiste Eestis tegutsevate meditsiinieetika komiteedega.
Eetikakomitee liikmed valitakse üldkogu poolt.

Eetikakomitee koosseis 2019–2021
Katrin Elmet
Peeter Mardna
Indrek Oro
Lembi Põlder
Kaie Stroo
Iige Viigimaa

Eetikakomitee poole saab pöörduda e-posti teel arstideliit ät arstideliit.ee

Eesti arstieetika koodeks kinnitatud EAL üldkogus 2008

Arstieetika käsiraamat Maailma Arstide Liit (World Medical Association, WMA) 2005,eesti k 2007

Ühiste seisukohtade protokoll, millega Eesti Arstide Liit ja Ravimitootjate Liit kohustuvad järgima ühiseid eetilisi põhimõtteid (sõlmitud 2007, uuendatud 2019)

Arstivanne EAL ja TÜ arstiteaduskond, 2009

18. septembril on rahvusvaheline arstieetika päev, mille tähistamiseks on EAL alates 2005.a korraldanud eetikakonverentse. Arstieetika küsimusi on arutatud ka Eesti Arstide Päevadel.

Eetikakonverentside teemad:
2005  Kas alternatiivmeditsiin pakub tõenduspõhisele ravile konkurentsi
2006  Arstid ja avalikkus
2007  Arsti-patsiendi suhtest algab kõik
2008  Intensiivravi eetilised piirid
2009  Informeeritud nõusolek
2010  Eetilised valikud arstiabi korraldamisel
2011 Kollegiaalsus või korporatiivsus
2012  Sünd, õnn või õigus?
2014 käsitleti eetikaküsimusi Eesti Arstide Päevade raames.
2015 käsitleti arsti autonoomiat Eesti Arstide Päevade raames.

2016 eetikakonverents “Keel kui kutseoskus”
2017 eetikakonverents “Meditsiinigeneetika eetilised dilemmad”
2018 eetikakonverents “Arst kohutuniku patsiendina”
2019 eetikakonverents “„Arst-ametiisik konfliktis arstivandega“