Eetikakomitee

Eesti Arstide Liidu eetikakomitee tutvustab arstkonnale bioeetika ja meditsiinieetika kaasaegseid seisukohti ja tegeleb arstliku tegevusega seotud eetikaküsimustega. Eetikakomitee annab nõu EAL juhtorganeile ja esitab ekspertarvamusi arstide liidu liikmete kutsetegevusega seotud eetikaprobleemide kohta. Eetikakomitee teeb koostööd Eesti Bioeetika Nõukogu ja teiste Eestis tegutsevate meditsiinieetika komiteedega.
Eetikakomitee liikmed valitakse üldkogu poolt.

Eetikakomitee koosseis 2022–2024
Katrin Elmet
Peeter Mardna
Indrek Oro
Lembi Põlder
Kaie Stroo
Iige Viigimaa

Eva Antsov

Eetikakomitee poole saab pöörduda e-posti teel arstideliit@arstideliit.ee

Arstieetika