Liikmemaks

Eesti Arstide Liidu liikmemaks 2020. a :

Eesti Arstide Liidu liikmemaks 2019. a :

Eesti Arstide Liidu liikmemaks ühes kuus on võrdne eelmisel aastal kehtinud arsti tunnitasu alammääraga (vastavalt üleriigilisele kollektiivlepingule).

Arst-residendid ja doktorandid tasuvad soodusliikmemaksu, mis moodustab 2/3 täisliikmemaksust.

Mittetöötavad liikmed tasuvad aastamaksu, mis võrdub ühe kuu täisliikmemaksuga.

Eesti Arstide Liidu liikmemaksule võib lisanduda piirkondliku ühenduse liikmemaks.

Vastavalt üldkogu otsusele tasuvad 1,5- kordne liikmemaksu EAL liikmed, kes elavad või töötavad piirkonnas, kus on olemas tegutsev piirkondlik ühendus, kuid ei kuulu sinna.

Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts  on Eesti Arstide Liidu assotsieerunud liige. EAÜSi liikmed ei maksa EAL liikmemaksu.

EAL liikmemaksugrupid:

Korraga saab kuuluda ainult ühte liikmemaksugruppi.

Liikmemaksu tasumise kord