Liikmemaks

Eesti Arstide Liidu liikmemaks 2024.a:

Konto numbrid:

Swedbank konto EE912200001120139520
SEB konto EE641010102061261006

Eesti Arstide Liit MTÜ

Eesti Arstide Liidu liikmemaks ühes kuus on võrdne eelmisel aastal kehtinud arsti tunnitasu alammääraga (vastavalt üleriigilisele kollektiivlepingule).

Arst-residendid ja doktorandid tasuvad soodusliikmemaksu, mis moodustab 2/3 täisliikmemaksust.

Mittetöötavad liikmed tasuvad aastamaksu, mis võrdub ühe kuu täisliikmemaksuga.

Eesti Arstide Liidu liikmemaksule võib lisanduda piirkondliku ühenduse liikmemaks.

Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts  on Eesti Arstide Liidu assotsieerunud liige. EAÜSi liikmed ei maksa EAL liikmemaksu.

EAL liikmemaksugrupid:

Korraga saab kuuluda ainult ühte liikmemaksugruppi.

Liikmemaksu tasumise kord

Eesti Arstide Liidu liikmemaks 2023.a: