Liikmemaks

Eesti Arstide Liidu liikmemaks 2019. a :

Eesti Arstide Liidu liikmemaks ühes kuus on võrdne eelmisel aastal kehtinud arsti tunnitasu alammääraga (vastavalt üleriigilisele kollektiivlepingule).

Arst-residendid ja doktorandid tasuvad soodusliikmemaksu, mis moodustab 2/3 täisliikmemaksust.

Mittetöötavad liikmed tasuvad aastamaksu, mis võrdub ühe kuu täisliikmemaksuga.

EAL liikmemaksule võib lisanduda piirkondliku ühenduse liikmemaks.

Vastavalt üldkogu otsusele tasuvad 1,5- kordne liikmemaksu EAL liikmed, kes elavad või töötavad piirkonnas, kus on olemas tegutsev piirkondlik ühendus, kuid ei kuulu sinna.

Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts  on Eesti Arstide Liidu assotsieerunud liige. EAÜS liikmed ei maksa EAL liikmemaksu.

EAL liikmemaksugrupid:

töötav arst – arst, kes töötab arstina või muus ametis

Osakoormusega töötamine või töötamine muus ametis kui praktiseeriva arstina ei anna liikmemaksusoodustust.

arst- resident– residentuuri läbiv arst

doktorant – doktorantuuris õppiv arst

pensionär – vanaduspensionil arst, kes ei tööta

lapsehoolduspuhkusel – lapsehoolduspuhkusel arst, kes ei tööta

mittetöötav liige – muul põhjusel mittetöötav arst, kes ei tööta

Korraga saab kuuluda ainult ühte liikmemaksugruppi.

Liikmemaksu tasumise kord