Aumärk

Eesti Arstide Liidu aumärk on kolleegide tunnustus väljapaistvatele Eesti arstidele, kellel on olnud tähtis roll Eesti Arstide Liidu tegevuses arstkonna huvide kaitsmisel, arstiabi kvaliteedi parandamisel, tervishoiu ja meditsiinikultuuri edendamisel.

Aumärk asutati 2006. a. Aumärgi autor on kunstnik Ene Valter. Märk on ovaalse kujuga, keskel on valge emailiga taustal tähed EAL, neid ümbritseb kiri EESTI ARSTIDE LIIT ja all on aastaarv 1921. Märk on valmistatud hõbedast ja üle kullatud. Kantakse rinnamärgina. Märgi juurde kuulub selle kandmise õigust tõendav tunnistus.

Taotlusi aumärgi andmiseks võivad esitada Eesti Arstide Liidu piirkondlikud organisatsioonid ja eestseisuse liikmed. Aumärgi saajad otsustab eestseisus ja märgi annab üle EAL president üldkogu koosolekul või Eesti Arstide Päevadel. Erandina anti aumärgid EAL tegevuse taastamise 20. aastapäeva tähistamisel 13.juunil 2008.a Tartus arstide liidu taasasutamise initsiatiivgrupi liikmetele.

Eesti Arstide Liidu aumärgi kandjad

 1. Dr Rando Truve
 2. Dr Matti Tarum
 3. Dr Arvo Tikk
 4. Dr Väino Sinisalu
 5. Dr Andres Ellamaa
 6. Dr Guido Arro
 7. Dr Vello Ilmoja
 8. Dr Aasa Randvere
 9. Dr Jaan Kelk
 10. Dr Rein Teesalu
 11. Dr Helli Kelk
 12. Dr Heino- Enn Arpo
 13. Dr Anu Kasmel
 14. Dr Kai Konsap
 15. Dr Andrus Lipand
 16. Dr Tiiu Vaasna
 17. Dr Airi Värnik
 18. Dr Rein Vahisalu
 19. Dr Heino Noor
 20. Dr Margit Närska
 21. Dr Peeter Mardna
 22. Dr Enn Jõeste
 23. Dr Kaja Leito
 24. Dr Enn-Jaagup Püttsepp
 25. Dr Andres Kork
 26. Dr Toomas Asser
 27. Dr Ain- Elmar Kaasik
 28. Dr Valdur Püks
 29. Dr Andres Lehtmets
 30. Dr Indrek Oro
 31. Dr Lia Prigoda
 32. Dr Tuuliki Hion
 33. Dr Jaan Tepp
 34. Dr Andrus Mäesalu
 35. Dr Joel Starkopf