Ajakiri Eesti Arst

Eesti Arst on üldmeditsiiniline teadusajakiri, mis on viimastel aastatel ilmunud 11 korda aastas nii paberversioonis kui ka elektrooniliselt ajakirja veebisaidil. Ajakirja missioon on edendada avaldatavate kaastööde kaudu arstiteaduslikku uurimistööd, vahendada lugejatele uut teadusinfot ja kliinilist kogemust, tõstatada ja vaagida aktuaalseid tervishoiu ja arstkonna tegevuse korralduslikke ja kontseptuaalseid küsimusi, avada meditsiini ja teiste elu- ja teadusvaldkondade seoseid ning arendada meditsiinikeelt.  Ajakiri kuulub Eesti Arstide Liidule ning seda annab välja OÜ Celsius Healthcare (vastutav väljaandja Siim Nahkur).

Eesti Arst alustas ilmumist 1922. aasta jaanuaris Eesti Arstide Seltside Liidu väljaandena. Pärast II maailmasõda ajakirja väljaandmine katkes, kuid 1958. aastast hakati regulaarselt välja andma teaduslikku eestikeelset üldmeditsiinilist ajakirja Nõukogude Eesti Tervishoid, mis on vaadeldav Eesti Arsti järeltulijana muutunud ühiskondlikes oludes. Alates 1989. aastast on ajakiri jällegi kandnud nime Eesti Arst. Ajakirja peatoimetajad on olnud prof Siegfried Talvik, prof Albert Valdes, dr A. Nordberg, dr Oku Tamm, dr Väino Sinisalu, dr Andres Soosaar ja dr Ülla Linnamägi.