Arstieetika

Iga arst peab tundma ja järgima arstieetikat. Meditsiinieetika sisu ja tähendus on aja jooksul muutunud, kuid selle põhialus on jäänud samaks – esikohal on alati patsiendi huvid. Arstide liidu üks põhisuundi on arstieetika edendamine ja selle põhimõtetest kinnipidamise jälgimine.

Eetikakomitee

Eetikakonverents

Dokumendid: