Liikmeavalduse esitamine

Iga liige muudab meid tugevamaks!

Eesti Arstide Liidu tegevus mõjutab kõiki Eestis töötavat arste. Liidu eestvedamisel sõlmitavatest kokkulepetest haiglate juhtidega sõltuvad töö- ja puhkeaeg, ületunnitöö hüvitamine, valveajad, puhkused ning täienduskoolitusvõimalused.

Lisaks arstidele puudutab Eesti Arstide Liidu tegevus patsiente ja tervet riiki läbi meditsiinisüsteemi kujundamise. Liitu kuuluvad enam kui 3000 arsti ehk üle 70% praktiseerivatest tohtritest.

Soovime, et liit kasvaks ning muutuks aina tugevamaks ja võimekamaks partneriks meditsiinisüsteemi kujundavatele osapooltele.

Kasu liikmele

  • Automaatne vastutuskindlustus, mis kaitseb Sind ootamatuste eest.
  • Abi juriidilistes küsimustes vajadusel kohtuni välja.
  • Soovid paremat palka ja töötingimusi? Eesti Arstide Liit on Sinu läbirääkija tööandjate ja riigiga.
  • Toetused osalemaks täienduskoolitusel või erialasel konverentsil.
  • Eesti vanima ja praegu ainsa teadusliku meditsiiniajakirja Eesti Arst tasuta tellimus.
  • Parem informeeritus arstide igapäevatööd puudutavatest plaanidest ja muudatustes.

Eesti Arstide Liidu kommunikatsiooniuuringu järgi (2015) näeb 85% liikmetest liitu kuulumises endale kasu ning 77% on valmis sinna kuulumist väga soovitama.

Liidu ülesehitus

Eesti Arstide Liit on olemuselt piirkondlike ühenduste grupp, kuhu kuuluvad vaid arstid. Liikmeavalduse esitamisel astutakse kahte organisatsiooni korraga. Neist esimene on Eesti Arstide Liit ja teine on piirkondlik liit.

Piirkondliku liidu valib iga liituja ise. Piirkondlikku liitu kuulumine on kohustuslik. See on arstide liidu kui organisatsiooni tuumprintsiip. Erand tehakse vaid siis, kui arsti tööpiirkonnas ei ole toimivat piirkondlikku ühendust. Piirkondlike ühenduste kohta saab täpsemalt lugeda siit. Piirkondlikku ühendust võib igal ajal vahetada.

Liikmemaks

Liikmemaks koosneb kahest osast. Esimese osa moodustab maks Eesti Arstide Liidule ning teise osa moodustab maks piirkondlikule liidule. Liikmemaks tasutakse ühe summana ülekandega piirkondliku liidu arveldusarvele. Info liikmemaksu summade ja arveldusarvete kohta leiab siit.

Kõigile tekkinud küsimustele saate vastuse, kui kirjutate arstideliit [ät] arstideliit.ee või ükskõik millisele piirkondlikule liidule, mille liikmeks Te soovite astuda.

Avalduse esitamiseks on vaja ID- kaarti või Mobiil- ID lahendust. Kui kasutate ID- kaarti, siis just nüüd on õige aeg see arvutiga ühendada. Tere tulemast!

 Esita liitumisavaldus