Liikme eelised

  • Automaatne vastutuskindlustus, mis kaitseb Sind ootamatuste eest.
  • Abi juriidilistes küsimustes vajadusel kohtuni välja.
  • Soovid paremat palka ja töötingimusi? Eesti Arstide Liit on Sinu läbirääkija tööandjate ja riigiga.
  • Toetused osalemaks täienduskoolitusel või erialasel konverentsil.
  • Eesti vanima ja praegu ainsa teadusliku meditsiiniajakirja Eesti Arst tellimus.
  • Parem informeeritus arstide igapäevatööd puudutavatest plaanidest ja muudatustes.

Eesti Arstide Liidu kommunikatsiooniuuringu järgi (2015) näeb 85% liikmetest liitu kuulumises endale kasu ning 77% on valmis sinna kuulumist väga soovitama.