Eesti Arstide Liit

Eesti Arstide Liit (EAL) on suurim Eesti arstide ühendus, mis seisab arstikutse arengu ja maine eest, kaitseb arstide huve, edendab meditsiinikultuuri ning esindab arstkonna seisukohti tervishoiupoliitika kujundamisel.

EAL on arstide vabatahtlik mittetulunduslik kutseliit ja ametiühing. Liit asutati 28. veebruaril 1921. a. Okupatsiooniajal kandis arstide liidu traditsioone ja järjepidevust Eesti Arstide Selts Rootsis (EASR). EAL tegevus taastati 11.06.1988. Ametiühinguna tegutseb arstide liit alates 1992.a.

Eesti Arstide Liitu kuuluvad Eestis arstikutset omavad isikud, assotsieerunud liige on Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts (EAÜS).

EAL peamised tegevusvaldkonnad on arstiabi kvaliteedi edendamine, arstide töö- ja palgatingimuste parandamine ning täienduskoolitus, arstieetika ning koostöö arendamine tervisevaldkonna organisatsioonidega Eestis ja välismaal.