Eesti Arstide Liit

Eesti Arstide Liit (EAL) on arstide vabatahtlik mittetulunduslik kutseühing. Eesti Arstide Liit asutati 28. veebruaril 1921. a. Okupatsiooniperioodil kandis Eesti Arstide Liidu traditsioone ja olemust Eesti Arstide Liit Rootsis (asutatud 06.04.1945) ning see eksisteerib tänaseni. Eesti Arstide Liit taastati 11.06.1988 a. 2000 aastast oleme muu hulgas registreeritud arstide ametiühinguna. Ametiühinguna tegutses arstide liit alates 1992, kuid ennem 2000 a ametiühinguid otseselt ametiühingutena ei registreeritud.

EALi tegevliikmeteks on Eesti arstid ning toetajaliikmeteks mittemeditsiinilise kõrgharidusega isikud. 

EALi eesmärgid on eesti arstkonna ühendamine, tervishoiupoliitika kujundamine, meditsiinikultuuri edendamine ning oma liikmete kutsehuvide ja õiguste kaitsmine.

Eesti Arstide Liidu peamised tegevusvaldkonnad on arstiabi kvaliteedi edendamine, arstide töö- ja palgatingimuste parandamine, arstide täiendkoolitus, meditsiinieetika ning koostöö arendamine arstlike organisatsioonidega Eestis ja välismaal.