Vastutuskindlustus

Eesti Arstide Liidu (EAL) ja kindlustusfirma If P&C Insurance AS vahel on sõlmitud erialase vastutuskindlustuse leping, mille alusel on kindlustatud kõik EALi kuuluvad töötavad arstid, sh arst-residendid.

Kindlustus kehtib töötades arstina Eestis töölepingu, käsunduslepingu või töövõtulepinguga.

Kui EAL liige saab teada, et patsient  on tema vastu esitanud kaebuse või võib esitada kahjunõude, tuleb sellest kohe teavitada EAL-i. 

Saatke aadressil arstideliit ät arstideliit.ee e-kiri sündmuse lühikirjeldusega ja lisage oma andmed: nimi, töökoht (sh kliinik, osakond jne), e-posti aadress, telefon.

Teavitage kohe, kui saate teada, et patsient või tema omaksed:

Viivitamatu teatamise nõue sisaldub vastutuskindlustuse tingimustes ja selle täitmata jätmise korral ei ole tagatud kindlustuskaitse rahalise kahju hüvitamiseks. 

Kontrolli, kas oled kindlustatud

Kindlustuskaitse rakendub, kui arst oli EAL liige nii juhtumi toimumise kui ka kahjunõude esitamise ajal.

EAL liikmed on kindlustatud ka lapsehoolduspuhkuse ajal ja 5 aastat pärast töötamise lõpetamist pensionile jäämisel (kehtib ainult juhul, kui arst jääb EAL liikmeks ega astu pensionile jäädes liidust välja). Seetõttu on kõigil liikmetel oluline jälgida, et registriandmed oleksid õiged. Registriandmeid saab ID- kaardi või Mobiil- ID abil muuta siin. 

Kindlustuse säilimine pärast töötamise lõpetamist on vajalik, kuna seaduse järgi võib patsient esitada arsti vastu kahjunõude kuni 5 aastat pärast nõude aluseks oleva juhtumist teada saamist. Kindlustust on vaja ka osalise koormusega praktiseerides.

Juriidiline abi EAL liikmetele

Kui teatasite kindlustusjuhtumist, siis võtab EAL asjaolude täpsustamiseks teiega ühendust ja korraldab juriidilise nõustamise ning teavitab kindlustusfirmat. Kindlustus hüvitab ka õigusabikulud, mis on eelnevalt kindlustajaga kokku lepitud, seetõttu on väga oluline informeerida arstide liitu ja kindlustusseltsi juba juriidilise nõustamise vajaduse tekkimisel.

Kui arst töötab töölepinguga, siis peab vastavalt töölepingu seadusele hüvitama patsiendile tekitatud kahju kõigepealt tööandja. Kui arst töötab käsunduslepingu või töövõtulepinguga, siis tööandjal sellist kohustust ei ole.

Esitlus “Kuidas käituda, et kindlustus aitaks?”