Liitu

Elektroonilise liitumisavalduse saate esitada, kui Teil on Eesti Vabariigi isikukood. Teistel juhtudel palun kirjutage register [ät] arstideliit.ee.

 
Isikukood peab ühtima liitumisavalduse allkirjastajaga.
 
Eesti Arstide Liitu võib kuuluda ka ilma piirkondlikku ühendusse kuulumata.
 
Palun sisestage töötav isikliku e-posti aadress. Eelistame isiklikku aadressi, mis ei muutu töökoha vahetamisel.
 
Palun sisestage oma postiaadress Eestis. Sellel aadressil saadetakse teile ajakiri Eesti Arst. Aadressi sisestamisel tehakse päring Maa-ameti registrisse. Valige õige variant ripploendi ilmumisel. Pisut kannatust, otsing võtab mõnikümmend sekundit aega.
 
+372
 
Palun sisestage mobiiltelefoni number. Number ei tohi sisaldada tühikuid ega suunakoodi. Kui kasutate välisriigi telefoninumbrit, siis palun sisestage see märkuste lahtrisse.
 
Palun valige ripploendist oma töökoha ametlik nimi. Kui teie töökoha nime ei ole loendis, siis palun sisestage see järgmisse täpsustuslahtrisse.
 
Palun lisage kliinik, osakond jne. Arst- residendid, kirjutage "arst- resident".
 
Palun sisestage arstikood. Selle puudumisel jätke see lahter tühjaks.
 
Palun sisestage oma põhieriala. Mitme eriala korral valige neist üks ja teised erialad kirjutage järgmisesse lahtrisse. Arst-residendid, valige „arst-resident“.
 
Palun sisestage oma teine eriala või lisaeriala(d).
 
Täidavad ainult residendid.
 
Palun valige residentuuri alustamise aasta.
 
Palun valige, erialaseltsid, kuhu te kuulute. Mitme valimiseks hoidke all nuppu "Ctrl". Kui kuulute seltsi, mida nimekirjas ei ole, siis kirjutage see märkuste lahtrisse.
 
Ajakirja saadab arstide liit teie postiaadressile. Ajakirja välismaale ei saadeta.
 
Liikmemaksu ja soodustuste kohta lugege siit (avaneb uues aknas).
 
Andmete täpsustused ja märkused vabas vormis.