Liitu

Tähelepanu! Elektroonilise liitumisavalduse saate esitada, kui Teil on Eesti Vabariigi isikukood ja postiaadress. Teistel juhtudel palun kirjutage register@arstideliit.ee.

 
Palun sisestage eesnimi (eesnimed) ja perekonnanimi (perekonnanimed).
 
Isikukood peab ühtima liitumisavalduse allkirjastajaga.
 
Palun valige, millisesse piirkondlikku liitu Te soovite astuda. Palun teadvustage, et astute korraga kahe eraldi juriidilise isiku liikmeks. Neist esimene on Eesti Arstide Liit ja teine Teie valitud piirkondlik ühendus. Täpsem seletus struktuuri kohta asub siin (viide avaneb uues aknas). Kui Teie tööpiirkonnas puudub toimiv piirkondlik liit, siis erandlikult võib arstide liitu kuuluda ka ilma piirkondliku ühenduseta. Eesti Nooremarstide Ühendusel on piirkondliku liidu staatus.
 
Palun sisestage oma aadress. Aadressi otsitakse sisestamisel Maa- Ameti registrist. Valige õige variant ripploendi ilmumisel. Pisut kannatust, otsing võtab mõnikümmend sekundit aega.
+372
 
Palun sisestage mobiiltelefoni number. Number ei tohi sisaldada tühikuid ega suunakoodi. Kasutades pidevalt välisriigi telefoninumbrit, palume see sisestada märkuste lahtrisse.
 
Palun sisestage töötav e- posti aadress selle originaalsel kujul.
 
Palun sisestage asutuse ametlik nimi, kus Te töötate. Kui Teie asutuse nimi ei ole loendis, siis palun sisestage see töökoha andmete täpsustuslahtrisse.
 
Palun täpsustage, kus Te töötate (kliinik, osakond jne). Arst- residendid, kirjutage arst- resident.
 
Palun sisestage arstikood. Selle puudumisel jätke see lahter tühjaks.
 
Palun sisestage oma põhieriala. Mitme eriala korral valige neist üks. Arst- residendid, sisestage arst- resident.
 
Palun nimetage oma lisaeriala või erialad.
 
Palun nimetage, millistesse erialaseltsidesse Te kuulute. Mitme valmiseks hoidke all nuppu "Ctrl". Kui nimekirjas ei ole Teie erialaseltsi, siis nimetage see palun märkuste osas.
 
Kas Te soovite, et arstide liit saadab Teile ajakirja Eesti Arst? Ajakiri saabub Teie poolt ülal nimetatud aadressile.
 
Mis aastal alustasite residentuuri?
 
Millist kliinilist eriala Te omandate? Kui te ei õpi residentuuris, valige vastus "Ma ei õpi residentuuris".
 
NB! Liikmemaksu soodustuste kohta lugege siit (avaneb uues aknas).
 
Soovi korral võite lisada märkusi ja kommentaare.