Eetikakonverents

18. septembril on rahvusvaheline arstieetika päev, mille tähistamiseks on EAL alates 2005.a korraldanud eetikakonverentse. Arstieetika küsimusi on arutatud ka Eesti Arstide Päevadel.

Eetikakonverentside teemad:
2005  Kas alternatiivmeditsiin pakub tõenduspõhisele ravile konkurentsi
2006  Arstid ja avalikkus
2007  Arsti-patsiendi suhtest algab kõik
2008  Intensiivravi eetilised piirid
2009  Informeeritud nõusolek
2010  Eetilised valikud arstiabi korraldamisel
2011 Kollegiaalsus või korporatiivsus
2012  Sünd, õnn või õigus?
2014 käsitleti eetikaküsimusi Eesti Arstide Päevade raames.
2015 käsitleti arsti autonoomiat Eesti Arstide Päevade raames.

2016 eetikakonverents “Keel kui kutseoskus”
2017 eetikakonverents “Meditsiinigeneetika eetilised dilemmad”
2018 eetikakonverents “Arst kohutuniku patsiendina”
2019 eetikakonverents “„Arst-ametiisik konfliktis arstivandega“

2020 eetikakonverents “Patsienditestament inimese autonoomia teenistuses”

2021 eetikakonverents “Vaktsineerimisvabadus – isikuautonoomia vastuolus ühiskonna huvidega” (veebikonverents)

2022 eetikakonverents “Arstisaladus”