Eetikakonverents 2015 jaotusmaterjalid

11. november 2015 / Eesti Arstide Liit

“Arsitde keelenõuded Euroopas” dr Rille Pihlak

“Kõnelemisest ja kuulamises” hr Ken Kalling

“Psühhiaatrina võõral maal” dr Andres Gross

“Arstid ilma keelete” Hr Mart Rannut