Eetikakonverents 2015 jaotusmaterjalid

11 november 2015 / Eesti Arstide Liit
“Arsitde keelenõuded Euroopas” dr Rille Pihlak “Kõnelemisest ja kuulamises” hr Ken Kalling “Psühhiaatrina võõral maal” dr Andres Gross “Arstid ilma keelete” Hr Mart Rannut