Arvamus Välisriikide arstid Eestis

Kolmandate riikide arstid

21. märts 2015 / Eesti Arstide Liit

Eesti Arstide Liidu kommentaarid seoses plaanitava välisarstide lihtsustatud korras tööle lubamisega.

PALUN JÄLGIGE TOIMUVAT MEIE KODULEHE VASTAVAST RUBRIIGIST. ANTUD RUBRIIGIS ON NÄHA KÕIK VALDKONDA PUUDUTAVAD OLULISED DOKUMENDID.