Välisriikide arstid Eestis

Arstina praktiseerimise õiguse saamise lihtsustamine

21. märts 2015 / Eesti Arstide Liit

Käesoleval ajal avaldatud määruse muutmise kavandid, mis lihtsustavad oluliselt võõrriikide arstide Eestisse tööleasumist.

Tervise- ja tööministri „Välisriigis kvalifikatsiooni omandanud isiku sobivustesti koostamise, korraldamise ja hindamise kord“ määruse eelnõu seletuskiri

Tervise- ja tööministri määrus “Välisriigis kvalifikatsiooni omandanud isiku sobivustesti koostamise, korraldamise ja hindamise kord”

Tervise- ja tööministri määrus “Välisriigis omandatud kvalifikatsiooni Eestis nõutava kvalifikatsiooniga võrdlemise tingimused ja kord”

Tervise- ja tööministri „Välisriigis omandatud kvalifikatsiooni Eestis nõutava kvalifikatsiooni võrdlemise tingimused ja kord“ määruse seletuskiri