Välisriikide arstid Eestis

Välisarstide problemaatika jätkub

8. september 2015 / Eesti Arstide Liit

27.08.2015 arstide liidu ja arstiteaduskonna ühisarvamus.

28.04.2015 saabunud Euroopa eriarstide ühenduse pöördumine.

03.09.2015 saabunud Soome Arstide Liidu kiri Eesti Arstide Liidule.