Välisriikide arstid Eestis

Andmekaitse inspektsiooni vastus

17. juuni 2015 / Eesti Arstide Liit

Meie 29.05.2015 saadetud kirjale vastas inspektsioon järgmiselt.