Välisriikide arstid Eestis

Õiguskantsleri vastus

19. juuni 2015 / Eesti Arstide Liit

Ametkondades töötavate inimeste vastused ajavad välisarstide temaatika veelgi segasemaks. Seekord leiab õiguskantsler, et õppimise tööga asendamine on seaduspärane. See ei ole õige, aga nii meile vastati.

15.05.2015 Terviseamet saadab õiguskantsleri järelpärimisele vastuse.
18.06.201 õiguskantsler vastab meie pöördumisele, mille saatsime 17.02.2015.