Välisriikide arstid Eestis

Korduvpöördumine ministeeriumi poole seoses välisarstidega

30. aprill 2015 / Eesti Arstide Liit

27.04.2015 Tartu Ülikooli Arstiteaduskonna, Eesti Arstide Liidu ning arstlike erialaseltside ühispöördumine tervise- ja tööminister Rannar Vassiljevi poole.

28.04.2015 UEMS kiri seoses välisarstide registreerimisega (Letter – Concerns foreign doctors in Estonia).