Välisriikide arstid Eestis

Korduv ühispöördumine seoses välisriikide arstide töötamisega Eestis

24. märts 2015 / Eesti Arstide Liit

23.03.2015 koostavad Eesti Arstide Liit ning arstlikud erialaseltsid korduva ühisavalduse. Kordame taas, et puuduliku väljaõppega välisarstide töötamine Eestis on ebaseaduslik.