Välisriikide arstid Eestis

Seisukoht Terviseametist (välisarstid)

12. august 2016 / Eesti Arstide Liit

Tervisemati seisukoht andmete avaldamise asjus juuli 2016. Avaldame küll pisut hiljem.