Välisriikide arstid Eestis

Korduv pöördumine õiguskantsleri poole (kolmandate riikide arstid)

18. märts 2015 / Eesti Arstide Liit

17.02.2015 pöördume Eesti Arstide Liidu liikmete nimel taas õiguskantsleri poole, püüame leida õiguslikku alust, mille põhjal sundida Terviseametit avaldame Eestis ebaseaduslikult tööle lubatud arstide nimed.

17.03.2015 õiguskantsler vastab, et võttis menetlusse meie 17.02.2015 saadetud avalduse.