Pressiteade lepingu allkirjastamise kohta

Täna sõlmisid Eesti Arstide Liit, Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit, Eesti Õdede Liit ja Eesti Haiglate Liit ning Eesti Kiirabi Liit üleriigilise kollektiivlepingu aastateks 2015–2016.

Kokkuleppe järgi tõusevad arstide, õdede, hooldajate ja teiste tervishoius töötavate spetsialistide töötasu alammäärad 25 protsenti.

Palgatõusuks vajalikud summad lisati riigi ja haigekassa eelarvesse vastavalt novembris sõlmitud eelkokkuleppele. Kollektiivleping laieneb kõikidele tervishoiutöötajatele, kes töötavad haigekassast või riigieelarvest rahastatavates raviasutustes.

„Leping annab tervishoiutöötajatele veidi kindlustunnet juurde, kuid töökoormuse piiritlemiseks  ja seadustele vastava töö- ja puhkeaja tagamiseks tuleb edasi tegutseda,“ ütles uuest aastast arstide liidu presidendi ametisse astuv dr Lembi Aug. Koormusstandardid ja võimalikud palgadiferentsid plaanime edaspidi kokku leppida lepingu lisana.

 Eesti Arstide Liit

Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit

Eesti Õdede Liit

 

Pressiteade seoses 2014 läbirääkimiste eelkokkuleppega

äna kirjutasid tervishoiutöötajate ja tööandjate liidud alla tingimuslikule eelkokkuleppele, mis loob eeldused kollektiivlepingu sõlmimiseks.

Oleme jõudnud tööandjatega ühisele arvamusele, missugune peaks kahel järgmisel aastal olema arstide, õdede ja hooldajate palgakomponent haigekassa hinnakirjas. Kas jõutakse ka tervishoius tegeliku töörahu tagava kollektiivlepinguni, oleneb nüüd eelkõige tervise- ja tööministri Urmas Kruuse ja haigekassa otsustest. Haigekassa ja riigi 2015. aasta eelarves tuleb teha vajalikud muudatused ja minister Kruuse peab andma kirjaliku kinnituse, et kokkuleppele vastavalt koostatakse ka 2016. aasta eelarved.

Läbirääkimiste  põhiprobleem ei ole ainult tervishoiutöötajate palganumbrid, vaid tervishoiu jätkusuutmatu rahastamine, mida poliitikud ei taha ega julge muuta.

„Meie tervishoid on palju aastaid püsinud ja üliefektiivselt toiminud ainult tänu arstide ja õdede ülekoormusega tööle ja kunstlikult madalal hoitud palgale,“ ütles arstide liidu president Andres Kork. Ta lisas, et Eesti valitsusele ei ole kahjuks inimesed ja nende tervis prioriteet, seda näitab ka tänane päev – nii arstide-õdede, haiglajuhtide kui patsientide jaoks olulise leppe allkirjastamisel ei pidanud tervise- ja tööminister Urmas Kruuse vajalikuks osaleda.

Eesti Arstide Liit

Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit

Eesti Õdede Liit

lisainfo Katrin Rehemaa, EAL, 5135121

               Iivi Luik, ETK, 5119067

               Ester Öpik, EÕL, 53414540

Perearstide selts on erialaorganisatsioon

Eesti Perearstide Selts saatis kõigile osapooltele järgmise kirja

——————————–

Head koostööpartnerid, Riiklik lepitaja

Käesolevaga anname teada, et Eesti Perearstide Seltsi(EPS) üldkogu otsustas 12.09.2014.a. Tartus:

EPS on eriala organisatsioon, kus on esinadtud nii tööandjad kui töövõtjad.
EPS ei saa sekkuda läbirääkimistesse esindades mõlemat poolt huvide konflikti tõttu.

Lugupidamisega
Diana Ingerainen
EPS juhatuse esimees

———————————

Seega ei jätka perearstide selts läbirääkimistel osapoolena.

Kokkulepe jäi sündimata

Tervishoiutöötajate kollektiivlepingu läbirääkimistel kokkuleppele ei jõutud. Tööandjad lähtuvad oma ettepanekutes haigekassa eelarve projektist. Kõik töötajate tehtud ettepanekud ületundide, öösiti ja puhkepäevadel tehtava töö tasustamise parandamiseks lükati rahapuuduse tõttu tagasi. Kahe aasta eest sõlmitud koormuste vähendamise kokkulepe pole seni realiseerunud ja pakutud töötasu, kus näiteks õdede palk oleks pärast „suurt tõusu“ 74% Eesti keskmisest palgast, on selgelt ebapiisav, et tagada raviasutustes vajalik personal.

Riigi ja haigekassa võimalused ei ole aga tegelikult sugugi nii kesised. Varasematel aastatel kasutamata ravikindlustusmaksust on kogunenud haigekassa jaotamata kasum suurusega 147 miljonit eurot. See raha on kogutud töötajatelt ja rahandusministril ei tohiks olla voli keelata selle kasutamist arstiabi rahastamiseks seadusega lubatud piirides.

Mitu kuud kestnud arutelud ei ole viinud lähemale ka vajalikele muudatustele arstide ja õdede koolituse ja üliõpilaste praktika rahastamises, milles sotsiaal-, haridus- ja rahandusministeerium ei suuda kokku leppida. Haigekassa on aastaid ignoreerinud õigusaktides ettenähtud täienduskoolituse tingimusi, nüüd on antud vaid ebamääraseid lubadusi hakata arutama, kas seadust täita või mitte. Kuna koolituse tase mõjutab oluliselt ravi kvaliteeti, ei näe arstide ja õdede organisatsioonid siin taganemisteed.

Kahjuks ei õnnestunud tervishoius töötüli vältida. Selle lahendamiseks pöördutakse riikliku lepitaja poole.

Eesti Arstide Liit

Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit

Eesti Õdede Liit

Fotomeenutus tänastest läbirääkimistest

ltkh_14_08_25

Järgmine kohtumine toimub 15.09.2014 11:00

Ajakirjanduses avaldatu

http://uudised.err.ee/v/eesti/33463679-0c15-4c45-9c9d-5775d38c370a

http://tarbija24.postimees.ee/2898193/ohtlik-areng-arstid-ja-oed-ei-joudnud-palga-osas-kokkuleppele

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/tervishoiutootajate-labiraakimistel-ei-joutud-tootasu-kusimustes-kokkuleppele.d?id=69604785

http://vikerraadio.err.ee/helid?main_id=5603506