Läbirääkimised 2014 Pressiteated

Pressiteade seoses 2014 läbirääkimiste eelkokkuleppega

8. november 2014 / Eesti Arstide Liit

äna kirjutasid tervishoiutöötajate ja tööandjate liidud alla tingimuslikule eelkokkuleppele, mis loob eeldused kollektiivlepingu sõlmimiseks.

Oleme jõudnud tööandjatega ühisele arvamusele, missugune peaks kahel järgmisel aastal olema arstide, õdede ja hooldajate palgakomponent haigekassa hinnakirjas. Kas jõutakse ka tervishoius tegeliku töörahu tagava kollektiivlepinguni, oleneb nüüd eelkõige tervise- ja tööministri Urmas Kruuse ja haigekassa otsustest. Haigekassa ja riigi 2015. aasta eelarves tuleb teha vajalikud muudatused ja minister Kruuse peab andma kirjaliku kinnituse, et kokkuleppele vastavalt koostatakse ka 2016. aasta eelarved.

Läbirääkimiste  põhiprobleem ei ole ainult tervishoiutöötajate palganumbrid, vaid tervishoiu jätkusuutmatu rahastamine, mida poliitikud ei taha ega julge muuta.

„Meie tervishoid on palju aastaid püsinud ja üliefektiivselt toiminud ainult tänu arstide ja õdede ülekoormusega tööle ja kunstlikult madalal hoitud palgale,“ ütles arstide liidu president Andres Kork. Ta lisas, et Eesti valitsusele ei ole kahjuks inimesed ja nende tervis prioriteet, seda näitab ka tänane päev – nii arstide-õdede, haiglajuhtide kui patsientide jaoks olulise leppe allkirjastamisel ei pidanud tervise- ja tööminister Urmas Kruuse vajalikuks osaleda.

Eesti Arstide Liit

Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit

Eesti Õdede Liit

lisainfo Katrin Rehemaa, EAL, 5135121

               Iivi Luik, ETK, 5119067

               Ester Öpik, EÕL, 53414540