Kollektiivleping on allkirjastatud

Kollektiivlepinguläbirääkimised on nüüdseks lõppenud. Lepingu kirjutasime alla 25.04.2017 Tallinnas ametiühingute majas. Haigekassa kinnitas eelarve 26.04.2017 ja valitsus hinnakirja 27.04.2017. Me oleme rõõmsad, et kõik lubatud aktsioonid viimasel hetkel ära jäid.

Pressiteade.

Kollektiivlepingu täistekst on allkirjastatud digitaalselt, kuid on siin avaldatud ilma allkirjadeta.

Riigi eelarvestrateegia 2018….2021.

Ajakirjandusest

Lembi Aug  vikerraadios
http://vikerraadio.err.ee/raadioklipp/58f8ae8414f0361e0c97204d

Katrin Kukus
http://podcast.kuku.postimees.ee/2017/04/20/intervjuu-2017-04-201515/

Jaan Sütt TV3
http://tv3play.tv3.ee/sisu/seitsmesed-klipid-2017/834223?autostart=true

Jevgeni Ossinovski TV3
http://tv3play.tv3.ee/sisu/seitsmesed-klipid-2017/834293?autostart=true

Natalia Jefimova AK
http://etvpluss.err.ee/v/aktuaalnekaamera/saated_20_00/9c13a6b1-3a55-4a5d-8eaf-40f36d54e994/aktualnaya-kamera (al 5.min)

AK
http://www.err.ee/591052/arstide-liit-kaalub-streigi-arajatmist

http://www.postimees.ee/4085851/arstide-liit-pole-streigiplaani-maha-matnud

http://epl.delfi.ee/news/eesti/ossinovski-tootajate-vastu-on-oiglane-kui-pensionaride-raviraha-eest-maksab-haigekassale-riik?id=77937572

https://www.med24.ee/uudised/aid-40647/katrin-rehemaa-streigi-toenaosus-vahenes-tunduvalt

http://www.mu.ee/uudised/2017/04/20/rehemaa-tunnustame-valitsuse-otsust

Põllumehed toetava arste

Aside

ESTI PÕLLUMEESTE KESKLIIT

PRESSITEADE
18. aprill 2017

Arstiabi hea kättesaadavusega on ka maapiirkondades probleeme

Maapiirkondade elanikel on järjest keerulisem arsti juurde aega saada, vahel tuleb oodata isegi rohkem kui pool aastat, kuulevad põllumajandusorganisatsioonid tihti oma valdkonna ettevõtjatelt. Tööandjatena mõistavad põllumehed, et töötajate hea tervis on ettevõtete edukaks toimimiseks oluline kapital. Maapiirkondade inimestele on pikad ravijärjekorrad ja arstiabi kättesaadavus aga täna tõsiseks murekohaks.

“Tervis on igale inimesele väga tähtis ja terved inimesed on iga majandusvaldkonna arengu alus. Toetame tervishoiutöötajate nõudmisi tagada patsientidele vajalik ja õigeaegne arstiabi, milleks tuleb tervishoiuteenuste rahastamist suurendada,“ ütles Eesti Põllumeeste Keskliidu juhatuse esimees Vahur Tõnissoo.

Tõnissoo sõnul on meil head arstid ja kvaliteetne arstiabi, kuid järjekordade pikkus on ammu ületanud mõistlikud piirid. Valitsus peaks uskuma erialaspetsialiste, kes on tõendanud, et lisarahata ei ole võimalik tervishoiusüsteemi olukorda parandada. „Riik peab suutma tagada arstiabi heal tasemel kättesaadavuse Eesti erinevates piirkondades, mõistagi ka maapiirkondade inimestele,“ rõhutas põllumeeste keskliidu juht.

Põllumeeste hinnangul on Eestis suuri probleeme erinevate eluvaldkondade rahastamisel. Samas on praegune valitsuskoalitsioon põllumajandussektori suunal tõestanud, et hea tahtmise korral on võimalik leida lahendused. Vajame põhimõttelist arutelu, millised muudatused kehtivas süsteemis tagaksid erinevate eluvaldkondade arengu ja vajalike teenuste kättesaadavuse kõikides Eesti piirkondades.

Eesti Põllumeeste Keskliidu algatusel loodi möödunud aastal erinevate elualade kodanikuühiskonna organisatsioone koondav ümarlaud, mille eesmärgiks on teha valdkondade-ülest koostööd. Ümarlaua tööst võtavad lisaks põllumajandus-organisatsioonidele osa ka tervishoiutöötajate, teenistujate ja haridustöötajate organisatsioonid.

Lisainfo: Vahur Tõnissoo, Eesti Põllumeeste Keskliidu juhatuse esimees, tel 5331 5198

Ajakirjanduses kirjutatut

http://epl.delfi.ee/news/eesti/analuus-tervishoiutootajad-loodavad-streigihoiatusega-jatkata-voiduseeriat?id=77891768

http://www.err.ee/589954/ametiuhingud-tervishoiususteemi-reformimine-on-kriitlise-tahtsusega

http://tervis.postimees.ee/4079969/ametiuhingud-tervishoiususteemi-reformimata-jatmise-all-kannatab-terve-eesti-uhiskond

http://www.postimees.ee/4080419/saaremaa-arstid-usuvad-streigi-tulekusse

Ajakirjanduses avaldatud

http://vikerraadio.err.ee/v/vikerhommik/rubriigid/vikerhommikintervjuud/loigud/539b42eb-1c64-449f-aaaf-dc299d35d8b2/intervjuud-7-3

http://podcast.kuku.postimees.ee/2017/04/13/intervjuu-2017-04-130815/

http://vikerraadio.err.ee/v/uudispluss/loigud/3840e9bc-df9c-4268-b891-7106b1a9f0db/uudis-katrin-rehemaa-tervishoiu-alarahastamisest

http://vikerraadio.err.ee/v/paevakaja/saated/3e80e995-9936-45e1-952b-0daed1f193dc/paevakaja-nr-20437

http://tv3play.tv3.ee/sisu/7-uudised-klipid-2017/832386?autostart=true

http://tv3play.tv3.ee/sisu/7-uudised-klipid-2017/832442?autostart=true

http://rus.err.ee/589886/predstavitel-sojuza-vrachej-zabastovka-mozhet-rastjanutsja-na-mesjacy

http://www.err.ee/589887/valitsus-ei-joudnud-taas-tervishoiu-rahastamises-kokkulepeteni

http://epl.delfi.ee/news/eesti/arstid-lubavad-vajaduse-korral-kuude-kaupa-streikida?id=77874274

http://epl.delfi.ee/news/arvamus/kaido-kolk-eesti-tervishoid-on-joudnud-olukorda-kus-tervise-parandamise-asemel-taastoodetakse-haigeid?id=77870012

http://tervis.postimees.ee/4078837/miks-arstid-streigivad-kui-tuli-pole

http://www.postimees.ee/4078953/rahandusminister-loi-oma-susteemi-lisaraha-leidmiseks-tervishoidu

http://www.postimees.ee/4079843/valitsus-ei-joudnud-taas-tervishoiu-rahastamises-kokkulepeteni

http://epl.delfi.ee/news/arvamus/juhtkiri-peaminister-hoidke-see-streik-ara?id=77874498

Ajakirjanduses avaldatud

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/meditsiinitootajad-valitsus-ei-otsustanud-tervishoiule-lisaraha-andmist-streigi-ajaks-on-maaratud-15-mai?id=77871446

http://vikerraadio.err.ee/v/paevakaja/saated/2d648114-1696-4c10-8527-3e9a7209a2e3/paevakaja-nr-20436

http://www.tallinnatv.eu/uudised/uudised/13129-2017-04-12-arstide-streik

http://www.err.ee/589646/tervishoiutootajad-plaanivad-15-maist-alustada-poliitilist-streiki

http://tervis.postimees.ee/4077503/eesti-arstid-ahvardavad-15-maist-alustada-streiki

Ühiste kavatsuste protokoll

Allkirjastati tervisevaldkonna ühiste kavatsuste protokoll

Tervishoiutöötajad ja tööandjad, tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski ning haigekassa leppisid kokku ühistes kavatsustes tagada patsientidele vajalik kvaliteetne õigeaegne arsti- ja õendusabi ning on ühisel seisukohal, et selleks on vaja suurendada tervishoiu rahastamist. Täna allkirjastatud dokumendi järgi suurendab haigekassa järgmisest aastast arstiabi kättesaadavust ja rahastab tegeliku ravivajaduse sajaprotsendiliselt alates aastast 2020. Raviteenuste hinnad hakkavad sisaldama kõiki kvaliteetseks teenuseosutamiseks vajalikke ressursse. Haiglate lepingumahtu ületava töö eest tasumisel säilivad senised põhimõtted ja ületöö koefitsiente ei vähendata. Pooled teevad koostööd, et patsiendid saaksid õigeaegset ja järjepidevat ravi vajalikus raviasutuses.

Ravi kättesaadavust, kvaliteeti ja tervishoiutöötajate töö- ja palgatingimusi peetakse võrdselt oluliseks ning üht ei suurendata teiste arvel. Tervishoiutöötajate ja tööandjate liitudele tutvustati tervishoiu rahastamise muutmise plaane, mida valitsus eelmisel nädala arutas. Tervise- ja tööminister lubas, et kui valitsus tema ettepanekud vastu võtab, kasutatakse tervishoidu lisanduvad summad eelkõige ravijärjekordade lühendamiseks.

„Tervishoiurahvas on ühte meelt, loodame, et ümber mõtleb ka IRLi kuuluv rahandusminister Sven Sester, kes on kogu aeg olnud tervishoiu rahastamise suurendamise peamine vastane,“ ütles tervishoiutöötajate kutseliidu esindaja Katrin Olo-Laansoo. Ta lisas, et lisaraha on hädavajalik, et patsiendid kiiremini ravile pääseksid. Kollektiivlepingut ei saa sõlmida enne, kui valitsus on otsustanud rahastamise suurendamise ja haigekassa tõstnud palgakomponente nii nagu lepingu pooled on kokku leppinud. Tervishoiutöötajad ootavad haigekassa nõukogu homset otsust.

Eesti Arstide Liit

Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit

Eesti Õdede Liit

Lisainfo Katrin Rehemaa

Eelkokkuleppe sõlmimine

Tervishoiuvaldkonna töötajate ja tööandjate liidud sõlmisid eelkokkuleppe, kinnitamaks, et poolte vahel selle aasta palganumbrites erimeelsusi ei ole. Kollektiivlepingu sõlmimine on takerdunud tervishoiu rahastamise otsuste puudumise tõttu, mis annaksid kindluse, et patsiendid saavad õigel ajal vajalikku arstiabi.

Selleks, et tagada tervishoiutöötajate palgatõus kokkulepitud mahus ja ajal, peab Haigekassa nõukogu tegema vastava otsuse homme. Eelkokkulepe annab selge aluse palgakomponentide tõstmiseks. Selles sisalduvad tunnitasud lepiti kokku juba lepitusmenetluses ja vajalik summa on haigekassa eelarves reserveeritud.

Pooled on läbirääkimisi pidanud üle aasta ja jõudnud kollektiivlepingu põhipunktides kokkuleppele. Tervisevaldkonna töötajate ja tööandjate esindajate hinnangul oleks äärmiselt kahetsusväärne, kui pikaajalise töö tulemusel saavutatud kokkulepped ei leiaks riigipoolset toetust. Eelkokkuleppe sõlmimine tõendab tervishoiutöötajate ja tööandjate soovi töötüli rahulikult lahendada. Töörahu säilimine sõltub riigi ja haigekassa otsustest.

Eesti Arstide Liit

Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit

Eesti Õdede Liit

Eesti Haiglate Liit

Eesti Kiirabi Liit

Eesti Perearstide Selts

Õiguskantsleri vastus viibib

Pöördusime õiguskantsleri poole kirjaga 14.11.2016. Kuna vastust ei tulnud, siis 16.01.17 pärisime, et millal Te vastate. Saime järgmise vastuse.

Palun väga vabandust, et Teile alles nüüd annan teada avalduse lahendamise käekäigust. See ei tähenda, et me poleks intensiivselt avaldusega alates selle laekumisest tegelenud. Tegemist on õiguskantsleri pädevuse vaatevinklist keerulise avaldusega. Oleme otsinud nurka, kuidas saaks õiguskantsler asjaga sisuliselt tegeleda ja seda nii, et tegevusest oleks kasu. See on olnud kaunis aeganõudev ülesanne. Mul on tunne, et oleme lõpuks saavutanud läbimurde ja leidnud selle koha, mis annab võimaluse asjaga tegeleda ja seda nii, et poleks võimalik õiguskantsleri pädevust kahtluse alla seada.

Anname Teile kohe teada, kui  oleme tegudeni jõudnud.

Loodame meiegi, et õiguskantsler ikka vastab.

Tervishoiutöötajate avalik pöördumine

Avalik pöördumine moodustatava valitsuskoalitsiooni ja haigekassa nõukogu poole

Praegu lähtub haigekassa ravi rahastamisel mitte tegelikust ravivajadusest, vaid riigieelarve tasakaalust. Selle tagajärjel on kaks kuud enne aasta lõppu paljudes haiglates lepingud ületatud ja sel aastal saab anda ainult erakorralist abi. Ainuüksi Tartu ülikooli kliinikumis lükatakse edasi üle 400 patsiendi ravi.
Patsientidele tuleb tagada vajalik õigeaegne ja kvaliteetne arstiabi. Tervishoiuvaldkonna töötajaid ja tööandjaid esindavad liidud on nõus sõlmima üleriigilise kollektiivlepingu ainult juhul, kui on täidetud selleks vajalikud tingimused.

Tervishoiuteenuste kulud haigekassa eelarves ja raviasutustega sõlmitavate lepingute maht peab katma haigekassa poolt hinnatud tegeliku põhjendatud ravinõudluse ja raviteenuste hinnad sisaldama kõiki kvaliteetse arstiabi osutamiseks vajalikke kulusid.

Kahel järgmisel aastal on vaja taastada statsionaarse eriarstiabi maht vähemalt 2013.a tegelikult ravitud haigete arvu tasemel ja lepingumahtu ületava töö eest tasumisel jätta kehtima senised koefitsiendid: ambulatoorses ja päevaravis 0,7 ning statsionaarses ravis 0,3.
Vajaliku lisarahastuse saamiseks kasutatakse 2017. ja 2018.a haigekassa jaotamata kasumit maksimaalses haigekassa seadusega lubatud mahus ja jäetakse ära sotsiaalmaksu langetamine, säilitades seejuures riigieelarvesse planeeritud kompensatsioon haigekassale. Nelja aasta perspektiivis soovitame kaaluda ajutise töövõimetuse hüvitiste väljaviimist haigekassa eelarvest.

Teeme loodavale valitsusele ettepaneku võtta võimalikult kiiresti vastu otsused tervishoiu rahastamise suurendamiseks, mis tagavad solidaarse ravikindlustussüsteemi jätkusuutlikkuse ja vajaliku kvaliteetse arstiabi kättesaadavuse tagamiseks Eesti elanikele. Tervishoiukriisi lahendamise võti on uue koalitsiooni kätes.

Eesti Arstide Liit
Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit
Eesti Õdede Liit

Eesti Haiglate Liit
Eesti Kiirabi Liit