Läbirääkimised 2016...2017

Asekantsler on nõus meedikutega olukorda arutama

4. veebruar 2017 / Eesti Arstide Liit

http://www.postimees.ee/4003051/asekantsler-meedikud-ei-uskunud-jueri-ratase-sonu