Läbirääkimised 2016...2017

Lepitusettepaneku tagasilükkamine

31. jaanuar 2017 / Eesti Arstide Liit

Tervishoiutöötajate organisatsioonide ühine vastus lepitusettepanekule 31.01.2017. Lükkame ettepaneku tagasi.