Läbirääkimised 2014

Lepitaja pakkumine

16. oktoober 2014 / Eesti Arstide Liit

Ettepaneku kaaskiri

Ettepanek 16.10.14

Seletuskiri ettepanekule

http://www.postimees.ee/2956761/riiklik-lepitaja-esitas-arstidele-palgapakkumise