Läbirääkimised 2014 Pressiteated

Pressiteade lepingu allkirjastamise kohta

19. detsember 2014 / Eesti Arstide Liit

Täna sõlmisid Eesti Arstide Liit, Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit, Eesti Õdede Liit ja Eesti Haiglate Liit ning Eesti Kiirabi Liit üleriigilise kollektiivlepingu aastateks 2015–2016.

Kokkuleppe järgi tõusevad arstide, õdede, hooldajate ja teiste tervishoius töötavate spetsialistide töötasu alammäärad 25 protsenti.

Palgatõusuks vajalikud summad lisati riigi ja haigekassa eelarvesse vastavalt novembris sõlmitud eelkokkuleppele. Kollektiivleping laieneb kõikidele tervishoiutöötajatele, kes töötavad haigekassast või riigieelarvest rahastatavates raviasutustes.

„Leping annab tervishoiutöötajatele veidi kindlustunnet juurde, kuid töökoormuse piiritlemiseks  ja seadustele vastava töö- ja puhkeaja tagamiseks tuleb edasi tegutseda,“ ütles uuest aastast arstide liidu presidendi ametisse astuv dr Lembi Aug. Koormusstandardid ja võimalikud palgadiferentsid plaanime edaspidi kokku leppida lepingu lisana.

 Eesti Arstide Liit

Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit

Eesti Õdede Liit