Läbirääkimised 2014

Kolmanda vooru protokoll

15. september 2014 / Eesti Arstide Liit

Nagu eelmised, nii on ka käesolev protokoll asetatud internetti ilma allkirjadeta, kuid allkirjastatud dokument on osapoolte käes olemas.

KL läbirääkimiste 3.voor_25.08.14_protokoll_lõplik