Arvamus Läbirääkimised 2014

Läbirääkimised on lõppenud, leping on allkirjastatud

21. detsember 2014 / Eesti Arstide Liit

Lepitusmenetluse lõpetamise otsus 19.12.14

Kollektiivleping, mis sõlmiti 19.12.14