Läbirääkimised 2014

Pöördusime riikliku lepitaja poole

17. september 2014 / Eesti Arstide Liit

Pöördusime läbirääkimiste jätkamiseks riikliku lepitaja poole.