Läbirääkimised 2014

Perearstide selts on erialaorganisatsioon

30. september 2014 / Eesti Arstide Liit

Eesti Perearstide Selts saatis kõigile osapooltele järgmise kirja

——————————–

Head koostööpartnerid, Riiklik lepitaja

Käesolevaga anname teada, et Eesti Perearstide Seltsi(EPS) üldkogu otsustas 12.09.2014.a. Tartus:

EPS on eriala organisatsioon, kus on esinadtud nii tööandjad kui töövõtjad.
EPS ei saa sekkuda läbirääkimistesse esindades mõlemat poolt huvide konflikti tõttu.

Lugupidamisega
Diana Ingerainen
EPS juhatuse esimees

———————————

Seega ei jätka perearstide selts läbirääkimistel osapoolena.