Arvamus Läbirääkimised 2014 Pressiteated

Pressiteade 25.08.2014 seoses läbirääkimistega

25. august 2014 / Eesti Arstide Liit

Tervishoiutöötajate pressiteade 25.08.14 läbirääkimistest.

Pikemalt rubriigis http://www.arstideliit.ee/web/category/kollektiivlepingu-labiraakimised-2014