Täienduskoolituse fondi stipendiumikonkurss kevad 2019

SA Arstide Täienduskoolituse Fond kuulutab välja stipendiumikonkursi erialaseks täienduskoolituseks 2019. a teisel poolaastal.

Taotluste esitamise tähtaeg on 13. mai 2019.

Taotlus tuleb esitada blanketil digiallkirjaga e-posti aadressil stipendium@arstideliit.ee   

Stipendiumi taotlemise blankett

Stipendiumi on õigus taotleda Eestis töötavatel arstidel, sh arst-residentidel;
Stipendiumi suurus on kuni 500 eurot; 
Stipendium antakse erialaseks täienduskoolituseks või osavõtuks erialasest kongressist või konverentsist. Eelistatud on taotlused osalemiseks Euroopas toimuvatel üritustel; 
Stipendiaatidelt oodatakse läbitud koolituse teemadel erialast teavet sisaldava artikli avaldamist  ajakirjas Eesti Arst.

Stipendiumid määrab fondi nõukogu, konkursi tulemused tehakse teatavaks 20. mail 2019.

Täienduskoolituse fondi stipendiumikonkurss

SA Arstide Täienduskoolituse Fond kuulutab välja stipendiumikonkursi erialaseks täienduskoolituseks 2019. a esimesel poolaastal.

Taotluste esitamise tähtaeg on 10. november 2018.

Taotlus tuleb esitada blanketil digiallkirjaga e-posti aadressil stipendium@arstideliit.ee

 • Stipendiumi on õigus taotleda Eestis töötavatel arstidel, sh arst-residentidel;
 • Stipendiumi suurus on kuni 500 eurot;
 • Stipendium antakse erialaseks täienduskoolituseks või osavõtuks erialasest kongressist või konverentsist. Eelistatud on taotlused osalemiseks Euroopas toimuvatel üritustel;
 • Stipendiaatidelt oodatakse läbitud koolituse teemadel erialast teavet sisaldava artikli avaldamist ajakirjas Eesti Arst.

Stipendiumikonkurss

SA Arstide Täienduskoolituse Fond kuulutab välja stipendiumikonkursi erialaseks täienduskoolituseks 2018. a teisel poolaastal.

Taotluste esitamise tähtaeg on 09. mai 2018.

Taotlus tuleb esitada blanketil digiallkirjaga e-posti aadressil arstideliit@arstideliit.ee

 • Stipendiumi on õigus taotleda Eestis töötavatel arstidel, sh arst-residentidel;
 • Stipendiumi suurus on kuni 500 eurot;
 • Stipendium antakse erialaseks täienduskoolituseks või osavõtuks erialasest kongressist või konverentsist. Eelistatud on taotlused osalemiseks Euroopas toimuvatel üritustel;
 • Stipendiaatidelt oodatakse läbitud koolituse teemadel erialast teavet sisaldava artikliavaldamist ajakirjas Eesti Arst.

Blankett docx.

Blankett odt (OpenOffice LibreOffice)

Stipendiumikonkurss 2018 esimene poolaasta

SA Arstide Täienduskoolituse Fond kuulutab välja stipendiumikonkursi erialaseks täienduskoolituseks 2018. a esimesel poolaastal.

Taotluste esitamise tähtaeg on 23. november 2017.

Taotlus tuleb esitada blanketil elektrooniliselt e-posti aadressil arstideliit ätt arstideliit.ee  

 • Stipendiumi on õigus taotleda Eestis töötavatel arstidel, sh arst-residentidel
 • Stipendiumi suurus on kuni 500 eurot;
 • Stipendium antakse erialaseks täienduskoolituseks või osavõtuks erialasest kongressist või konverentsist. Eelistatud on taotlused osalemiseks Euroopas toimuvatel üritustel;
 • Stipendiaatidelt oodatakse läbitud koolituse teemadel erialast teavet sisaldava artikli avaldamist  ajakirjas Eesti Arst.

Stipendiumid määrab fondi nõukogu, stipendiaadid kuulutatakse välja EAL üldkogul 2.detsembril.

Stipendiumikonkurss

Stipendiumikonkurss

SA Arstide Täienduskoolituse Fond kuulutab välja stipendiumikonkursi erialaseks täienduskoolituseks 2017. a teisel poolaastal.

Taotluste esitamise tähtaeg on 25. mai 2017.

Taotlus tuleb esitada blanketil digiallkirjaga e-posti aadressil arstideliit ät arstideliit.ee

Stipendiumi on õigus taotleda Eestis töötavatel arstidel, sh arst-residentidel;
Stipendiumi suurus on kuni 500 eurot;
Stipendium antakse erialaseks täienduskoolituseks või osavõtuks erialasest kongressist või konverentsist. Eelistatud on taotlused osalemiseks Euroopas toimuvatel üritustel;
Stipendiaatidelt oodatakse läbitud koolituse teemadel erialast teavet sisaldava artikli avaldamist ajakirjas Eesti Arst.

2017_05_08_stipendiumikonkurss.docx

stipendiumi_taotlus_blankett2017

Stipendiaadid

Head kolleegid!

Arstide täienduskoolituse fond andis väliskoolitustel osalemiseks seitse 400-eurost stipendiumi.

Õnnitleme stipendiaate!

Anu Ilp, Pärnu Haigla geriaater – 400 €
osalemiseks Põhjamaade Gerontoloogia kongressil Tamperes 19.-22.06.2016;

Kreete Ilves, PERH hematoloogia resident – 400 €
osalemiseks EHA Scientific Conference on Bleeding Disorders, Barcelonas14.-17.09.2016;

Reelika Part, Tallinna Lastehaigla pediaater/lasteneuroloogia resident – 400 €
osalemiseks 36TH NORDIC NEUROPEDIATRIC CONGRESS ja Pre-course ‘Ataxias and hereditary polyneuropathies in children’, Helsingis 24.-27.08.2016;

Markko Pärtelpoeg, PERH anestesioloog – 400 €
osalemiseks European Pain Federation – Winter Cancer Pain School, Liverpool 11.-14.10.2016;

Raili Rebane, LTKH sünnitusabi ja günekoloogia resident – 400 €
osalemiseks 24th World Congress on Controversities in Obstetrics and Gynecology and Infertility (COGI), Amsterdam, 10.-13.11.2016;

Katrin Sonn, Viljandi Haigla neuroloog – 400 €
osalemiseks 23rd Congress of the European Sleep Research Society, Bologna, 13.-16.09.2016;

Kati Toom, TÜK neuroloog – 400 €
osalemiseks 5th European Headache and Migraine Trust International Congress, Glasgow, 15.-18.09.2016

Täienduskoolitus 2016 esimesel poolaastal

SA Arstide Täienduskoolituse Fond kuulutab välja stipendiumikonkursi erialaseks täienduskoolituseks 2016. a esimesel poolaastal.

Taotluste esitamise tähtaeg on 15. detsember 2015.

Taotlus tuleb esitada lisatud blanketil elektrooniliselt e-posti aadressil

             arstideliit ät arstideliit.ee

 • Stipendiumi on õigus taotleda Eestis töötavatel arstidel, sh arst-residentidel.
 • Stipendiumi suurus on kuni 500 eurot.
 • Stipendium antakse erialaseks täienduskoolituseks või osavõtuks erialasest kongressist või konverentsist. Eelistatud on taotlused osalemiseks Euroopas toimuvatel üritustel.
 • Stipendiaatidelt oodatakse läbitud koolituse teemadel erialast teavet sisaldava artikli avaldamist  ajakirjas Eesti Arst;
 • Stipendiumite saajad teatatakse 22.detsembriks 2015.

Taotluse blankentid avatud ja suletud vormingus.

stipendiumi_taotlus_ blankett (suletud vorming doc)

stipendiumi_taotlus_ blankett(avatud vorming)

Täiendkoolituse fond jätkab tegevust

Sihtasutus Arstide Täienduskoolituse Fond võitis kohtuvaidluse ja saab arstide täiendõppe
toetamist jätkata. Riigikohus tühistas 7.mail 2015 halduskohtu ja ringkonnakohtu otsuse ning valitsuse korralduse, millega fond 2013. aastal tulumaksusoodustusega ühingute nimekirjast välja arvati.

Maksuamet, rahandusministeerium, valitsus ja kahe astme kohtud kinnitasid mitu aastat kestnud vaidluses, et arstide täienduskoolituse toetamine ei ole avalikes huvides ega heategevuslik ja fond tegutseb ainult ühe kutseala huvides. Riigikohus aga leidis, et sihtasutuse vastuväited on olnud algusest peale õiged: „SA Arstide Täienduskoolituse Fond puhul ei ole täidetud ükski neljast nimekirjast kustutamise aluseks olevast eeldusest ning seega on Vabariigi Valitsuse korraldus õigusvastane ja tuleb tühistada.“ Samuti mõisteti riigilt välja kohtukulud.

Riigikohtu Kolleegium on seisukohal: „Arstide täienduskoolituse toetamine vastab avaliku huvi kriteeriumile. Põhiseaduse § 28 kohaselt on igaühel õigus tervise kaitsele. Arstide erialane täienduskoolitus aitab kaasa tervishoiuteenuse kvaliteedi tõstmisele ja tagab sellega avalikku huvi igaühe tervise kaitse vastu.“

„Kahjuks on tööandjate ja riigipoolne koolituse rahastamine puudulik, seetõttu on väga vajalik, et fond saab vahepeal katkenud koolitusstipendiumide maksmist jätkata,“ ütles arstide liidu president Lembi Aug.

Riigikohtu otsus.

Katrin Rehemaa,
SA Arstide Täienduskoolituse Fond juhataja

Eesti Arstide Liidu erialase väliskoolituse toetus

Avatud on erialastel väliskoolitustel osalemise toetuse taotlusvoor EAL liikmetele tähtajaga 5. mai 2015.

Tingimused:

 1. Täienduskoolitus toimub Euroopas 2015.a;
 2. Taotleja on EAL liige, kellel ei ole liikmemaksu võlgnevust;
 3. Igale taotlejale hüvitatakse kokku kuni 500 eurot osalemistasu, majutus- ja transpordikulude katmiseks;
 4. Taotlus esitatakse lisatud blanketil digiallkirjastatult e-posti aadressil arstideliit ät arstideliit.ee, toetuse väljamaksmiseks tuleb esitada kuludokumendid (arved, maksekorraldused, piletid);
 5. Toetuse saajad otsustab eestseisus EAL eelarves ettenähtud summa piires, residentidele eraldi koolituskulude fondi ei ole. Otsus teatatakse 12. mail 2015.

Arstide täienduskoolituse fond on oma tegevuse peatanud, kuna riigi seisukoha järgi ei ole arstide täienduskoolituse toetamine avalikes huvides ja riigieelarve täitmiseks on iga tulumaksusent vajalik. EAL toetab oma liikmete täienduskoolitust vastavalt oma põhikirjale ja võimalustele.

Stipendiumikonkurss 2014

Eesti Arstide Liit kuulutab välja stipendiumikonkursi erialaseks täienduskoolituseks 2014. aastal.

Taotluste esitamise tähtaeg on 28. aprill 2013.

Taotlus tuleb esitada lisatud blanketil elektrooniliselt e-posti aadressil eal@arstideliit.ee  

Eesti Arstide Liidu stipendium

 •  Stipendiumi on õigus taotleda Eestis töötavatel arstidel;
 • Stipendiumi suurus on kuni 500 eurot;
 • Stipendium antakse erialaseks täienduskoolituseks või osavõtuks erialasest kongressist või konverentsist.
 • Eelistatud on taotlused osalemiseks Euroopas toimuvatel üritustel;
 • Stipendiaatidelt oodatakse läbitud koolituse teemadel erialast teavet sisaldava artikli avaldamist ajakirjas Eesti Arst.

Eesti Nooremarstide Ühenduse koolitusstipendium

 • Stipendiumi on õigus taotleda Eestis töötavatel arst-residentidel ja arstiharidusega doktorandidel;
 • Stipendiumi suurus on kuni 500 eurot;
 • Stipendium antakse erialaseks koolituseks või osavõtuks erialasest kongressist või konverentsist. Eelistatud on taotlused osalemiseks Euroopas toimuvatel üritustel;
 • Stipendiaatidelt oodatakse oma erialaga seotud teemal artikli avaldamist ajakirjas Eesti Arst.

Väljaantavate stipendiumite arv sõltub taotluste hulgast. Taotluse blankett.

Täienduskoolituse fondi ajutine asendamine

Käesoleval ajal on käimas kohtuvaidlus Eesti Arstide Liidu Täienduskoolituse Fondi tulumaksu soodustuse üle. Kuivõrd praegu kehtib Maksu- ja Tolliameti nõue, et tulumaksu tuleb maksta nii raha fondi kandes kui ka sealt stipendiaadile väljamakste tehes, siis topelt maksmise vältimiseks me fondi praegu ei kasuta. Üldkogu otsusega 30.11.2013 arvatakse arstide liidu eelarvesse summad stipendiumite maksmiseks. Millised on täiendõppe finantseerimise edasised arengud, näitab aeg.

Stipendiumikonkurss 2012 II poolaasta

SA Arstide Täienduskoolituse Fond kuulutab välja stipendiumikonkursi erialaseks täienduskoolituseks 2012. aasta II poolaastal.
Taotluste esitamise tähtaeg on 30. mai 2012.
Taotlus tuleb esitada elektrooniliselt e-posti aadressil eal@arstideliit.ee

Eesti Arstide Liidu stipendium Stipendiumi on õigus taotleda Eestis töötavatel arstidel.

 • Stipendiumi suurus on kuni 600 eurot. Stipendiumide arvu määrab sihtasutuse nõukogu;
 • Stipendium antakse erialaseks täienduskoolituseks või osavõtuks erialasest kongressist või konverentsist. Eelistatud on taotlused osalemiseks Euroopas toimuvatel üritustel;
 •  Stipendiaatidelt oodatakse läbitud koolituse teemadel erialast teavet sisaldava artikli avaldamist ajakirjas Eesti Arst.

Eesti Nooremarstide Ühenduse koolitusstipendium

Stipendiumi eesmärgiks on Eestis töötavate arst-residentide ja arstiharidusega doktorandide väliskoolituse toetamine;

 • Stipendiumi suurus on kuni 600 eurot;
 • Stipendium antakse erialaseks koolituseks või osavõtuks erialasest kongressist või konverentsist. Eelistatud on taotlused osalemiseks Euroopas toimuvatel üritustel;
 • Stipendiaatidelt oodatakse oma erialaga seotud teemal artikli avaldamist ajakirjas Eesti Arst.

stipendiumi_taotlus_ blankett odt

stipendiumi_taotlus_ blankett doc

Stipendiumikonkurss 2011

SA Arstide Täienduskoolituse Fond kuulutab välja stipendiumikonkursi
erialaseks täienduskoolituseks 2012. aasta I poolaastal

 • Taotluste esitamise tähtaeg on 10. november 2011.
 • Taotlus tuleb esitada elektrooniliselt e-posti aadressil eal@arstideliit.ee

Eesti Arstide Liidu stipendium

 • Stipendiumi on õigus taotleda Eestis töötavatel arstidel;
 • Stipendiumi suurus on kuni 600 eurot. Stipendiumide arvu määrab sihtasutuse nõukogu;
 • Stipendium antakse erialaseks täienduskoolituseks või ümberõppeks või osavõtuks erialasest kongressist või konverentsist. Eelistatud on taotlused osalemiseks Euroopas toimuvatel üritustel;
 • Stipendiaadid on kohustatud läbitud koolituse teemadel avaldama erialast teavet sisaldava artikli ajakirjas Eesti Arst.

Eesti Nooremarstide Ühenduse koolitusstipendium

 • Stipendiumi eesmärgiks on Eestis töötavate arst-residentide ja arstiharidusega doktorandide väliskoolituse toetamine;
 • Stipendiumi suurus on kuni 600 eurot;
 • Stipendium antakse erialaseks koolituseks või osavõtuks erialasest kongressist või konverentsist. Eelistatud on taotlused osalemiseks Euroopas toimuvatel üritustel;
 • Stipendiaadid on kohustatud oma erialaga seotud teemal avaldama artikli ajakirjas Eesti Arst.

Stipendiumi taotlemise blankett doc
Stipendiumi taotlemise blankett otd

Täiendkoolituse stipendium

SA Arstide Täienduskoolituse Fond kuulutab välja stipendiumikonkursi
erialaseks täienduskoolituseks 2011. aasta II poolaastal
Taotluste esitamise tähtaeg on 25. mai 2011.

Taotlus tuleb esitada elektrooniliselt e-posti aadressil eal@arstideliit.ee
taotluse blankett

Eesti Arstide Liidu stipendium
· Stipendiumi on õigus taotleda Eestis töötavatel arstidel;
· Stipendiumi suurus on kuni 600 eurot. Stipendiumide arvu määrab
sihtasutuse nõukogu;
· Stipendium antakse erialaseks täienduskoolituseks või ümberõppeks või
osavõtuks erialasest kongressist või konverentsist. Eelistatud on taotlused osalemiseks Euroopas toimuvatel üritustel;
· Stipendiaadid on kohustatud läbitud koolituse teemadel avaldama
erialast teavet sisaldava artikli ajakirjas Eesti Arst.

Eesti Nooremarstide Ühenduse koolitusstipendium
· Stipendiumi eesmärgiks on Eestis töötavate arst-residentide ja arstiharidusega doktorandide väliskoolituse toetamine;
· Stipendiumi suurus on kuni 600 eurot;
· Stipendium antakse erialaseks koolituseks või osavõtuks erialasest kongressist või konverentsist. Eelistatud on taotlused osalemiseks Euroopas toimuvatel üritustel;
· Stipendiaadid on kohustatud oma erialaga seotud teemal avaldama artikli ajakirjas Eesti Arst.

Fondi on 2010. aastal toetanud Sanofi-Aventis Estonia ja Eesti Arstide Liit.

Sihtasutus Arstide Täienduskoolituse Fondi põhikiri

Sihtasutuse Arstide Täienduskoolituse Fond asutas Arstide Liit 2001. a. sügisel. Sihtasutuse põhikirjalised eesmärgid on arstide erialase täienduskoolituse arendamine, arstide erialase ümberõppe toetamine ja meditsiinikultuuri edendamine. Eelkõige soovib fond toetada tegevarstide erialast enesetäiendamist. Sihtasutus on kantud tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja, seega on tema poolt väljamakstavad stipendiumid maksuvabad.

Sihtasutuse nõukogusse kuuluvad Matti Tarum, Väino Sinisalu, Külliki Suurmaa ja Vallo Volke; juhatuse liige on Katrin Rehemaa.