Täienduskoolituse fond

Arstide täienduskoolituse fondi stipendiumikonkurss

6. november 2020 / Eesti Arstide Liit

SA Arstide Täienduskoolituse Fond kuulutab välja stipendiumikonkursi erialaseks täienduskoolituseks 2021. a esimesel poolaastal.

Taotluste esitamise tähtaeg on 27. november 2020.

Taotlus tuleb esitada blanketil digiallkirjaga e-posti aadressil stipendium@arstideliit.ee

NB! Nüüd on võimalik stipendiumi saada ka e-koolitusel või videokonverentsil osalemiseks.

Stipendiumid määrab fondi nõukogu, konkursi tulemused tehakse teatavaks EAL üldkogu koosolekul 5. detsembril 2020.