Täienduskoolituse fond

Täienduskoolituse fondi stipendiumikonkurss

4. mai 2021 / Eesti Arstide Liit

SA Arstide Täienduskoolituse Fond kuulutab välja stipendiumikonkursi

erialaseks täienduskoolituseks 2021. a teisel poolaastal.

Taotluste esitamise tähtaeg on 25. mai 2021.

Stipendiumi on võimalik saada ka e-koolitusel või veebikonverentsil osalemiseks.

Taotlus tuleb esitada blanketil digiallkirjaga e-posti aadressil stipendium@arstideliit.ee

kuni 500 eurot – füüsilise kohalolekuga koolituseks või konverentsiks

kuni 300 eurot – e-koolituseks või veebikonverentsiks

Stipendiumid määrab fondi nõukogu, konkursi tulemused tehakse teatavaks 28.mail 2021.