Täienduskoolituse fond

Täienduskoolituse fondi stipendiumikonkurss

28. oktoober 2022 / Eesti Arstide Liit

SA Arstide Täienduskoolituse Fond kuulutab välja stipendiumikonkursi erialaseks täienduskoolituseks 2023. a esimesel poolaastal.

Taotluste esitamise tähtaeg on 23. november 2022.

Taotlus tuleb esitada blanketil digiallkirjaga e-posti aadressil stipendium@arstideliit.ee

kuni 700 eurot – füüsilise kohalolekuga koolituseks või konverentsiks

kuni 300 eurot – e-koolituseks või veebikonverentsiks

Stipendiumid määrab fondi nõukogu, konkursi tulemused tehakse teatavaks Eesti Arstide Liidu üldkogu koosolekul 3. detsembril 2022.

Stipendiumi taotlus

SA Arstide Täienduskoolituse Fond