Arstide täienduskoolituse fondi stipendiumikonkurss

SA Arstide Täienduskoolituse Fond kuulutab välja stipendiumikonkursi erialaseks täienduskoolituseks 2020. a esimesel poolaastal.
Taotluste esitamise tähtaeg on 15. november 2019.

Taotlus tuleb esitada blanketil digiallkirjaga e-posti aadressil stipendium@arstideliit.ee

  • Stipendiumi on õigus taotleda Eestis töötavatel arstidel, sh arst-residentidel;
  • Stipendiumi suurus on kuni 500 eurot;
  • Stipendium antakse erialaseks täienduskoolituseks või osavõtuks erialasest kongressist või konverentsist. Eelistatud on taotlused osalemiseks Euroopas toimuvatel üritustel;
  • Stipendiaatidelt oodatakse läbitud koolituse teemadel erialast teavet sisaldava artikli avaldamist ajakirjas Eesti Arst.

Stipendiumid määrab fondi nõukogu, konkursi tulemused tehakse teatavaks EAL üldkogu koosolekul 23. novembril 2019.

Arstide Täienduskoolituse Fondi stipendiumi taotlusblankett