Täienduskoolituse fond

Arstide täienduskoolituse fondi stipendiumikonkurss

30. oktoober 2019 / Eesti Arstide Liit

SA Arstide Täienduskoolituse Fond kuulutab välja stipendiumikonkursi erialaseks täienduskoolituseks 2020. a esimesel poolaastal.
Taotluste esitamise tähtaeg on 15. november 2019.

Taotlus tuleb esitada blanketil digiallkirjaga e-posti aadressil stipendium@arstideliit.ee

Stipendiumid määrab fondi nõukogu, konkursi tulemused tehakse teatavaks EAL üldkogu koosolekul 23. novembril 2019.

Arstide Täienduskoolituse Fondi stipendiumi taotlusblankett