Täienduskoolituse fond

Täienduskoolituse fondi stipendiumikonkurss

5. november 2021 / Eesti Arstide Liit

SA Arstide Täienduskoolituse Fond kuulutab välja stipendiumikonkursi
erialaseks täienduskoolituseks 2022. a esimesel poolaastal.


Taotluste esitamise tähtaeg on 24. november 2021.

Stipendiumi on võimalik saada ka e-koolitusel või veebikonverentsil osalemiseks.

Taotlus tuleb esitada blanketil digiallkirjaga e-posti aadressil stipendium@arstideliit.ee


• Stipendiumi on õigus taotleda Eestis töötavatel arstidel, sh arst-residentidel;
• Stipendium antakse erialaseks täienduskoolituseks või osavõtuks erialasest kongressist või
konverentsist;
• Stipendiumi suurus on:
kuni 500 eurot – füüsilise kohalolekuga koolituseks või konverentsiks
kuni 300 eurot – e-koolituseks või veebikonverentsiks
• Stipendiaatidelt oodatakse läbitud koolituse teemadel erialast teavet sisaldava artikli avaldamist ajakirjas Eesti Arst.


Stipendiumid määrab fondi nõukogu, konkursi tulemused tehakse teatavaks 27. novembril 2021