Arvamus Tervishoiust

Koduvalveaja suurendamise kavatsus

16. mai 2016 / Eesti Arstide Liit

Eesti Arstide Liidu arvamus planeeritava seadusemuudatuse kohta 13.05.2016.

Eesti Arstide Liidu kommentaar haiglate liidu ettepanekute kohta 16.05.2016.

Eesti Haiglate Liidu ettepanekud töölepinguseaduse muutmiseks 16.05.2016.

Töölepinguseaduse muudatusettepaneku seletuskiri.

Eesti Töötervishoiuarstide Seltsi arvamus valvetöö riskidest.

Töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsus 22.04.2016.