Kategooria arhiivid: Tervishoiust

Huvitavat Tervishoiust

Eesti 2035 strateegia seminarid üle Eesti

EAL edastab kutse riigi strateegia „Eesti 2035“ seminarile: Riigikantselei ja rahandusministeeriumi eestvedamisel luuakse riigile pikaajalist strateegiat "Eesti 2035", millesse on oodatud kõikide Eesti tulevikust ja arengust huvitatud inimeste arvamus. Seega kutsume kõiki osalema avalikel seminaridel, mis..

29. mai 2019

Ajakirjanduse ülevaated Arvamus Tervishoiust

Uuringute dubleerimine

Rahvusringhäälingu telesaates "Pealtnägija" käsitleti radioloogiliste uuringute dubleerimist. Kuivõrd saates kõlas väida, et kolmandik uuringutest dubleeritakse ja kokkuhoid selle vältimiseks oleks ligikaudu 15 milj eurot, siis arstide liit kontrollis väidete paikapidavust. Erakordsed väited,..

2. oktoober 2016

Arvamus Tervishoiust

Koduvalveaja suurendamise kavatsus

Eesti Arstide Liidu arvamus planeeritava seadusemuudatuse kohta 13.05.2016. Eesti Arstide Liidu kommentaar haiglate liidu ettepanekute kohta 16.05.2016. Eesti Haiglate Liidu ettepanekud töölepinguseaduse muutmiseks 16.05.2016. Töölepinguseaduse muudatusettepaneku seletuskiri. Eesti Töötervishoiuarstide Seltsi arvamus valvetöö riskidest. Töölepingu seaduse..

16. mai 2016

Tervishoiust

Kiirabibaasid ja kiirabibrigaadide arv nendes

Kaarst on nähtav selle lingi abil.

1. aprill 2014

Tervishoiust

Haiglate arv ja asukohad

Eestis oli 01.01.2014 kokku 73 erineva otstarbega ja suurusega haiglat. Haigla, selle arvu kontekstis, tähendab ükskõik millist asutust kellele on antud õigus osutada statsionaarset arstiabi. Statsionaarne arstiabi tähendab seda, et..

1. jaanuar 2014

Näita rohkem >