Eesti 2035 strateegia seminarid üle Eesti

EAL edastab kutse riigi strateegia „Eesti 2035“ seminarile:

Riigikantselei ja rahandusministeeriumi eestvedamisel luuakse riigile pikaajalist strateegiat “Eesti 2035”, millesse on oodatud kõikide Eesti tulevikust ja arengust huvitatud inimeste arvamus. Seega kutsume kõiki osalema avalikel seminaridel, mis toimuvad:

  • 3.06. Paides, Muusika- ja Teatrimaja 1. korruse suures saalis kl 13.30-17.00
  • 4.06 Tartus, Tartu Ülikooli muuseumi 3. korruse valges saalis kl 13.30-17.00
  • 5.06. Narvas, Vaba Lava Narva teatrikeskuse ruumis ”BlackBox” kl 13.30-17.00
  • 7.06. Tallinnas, Lauluväljaku 2. korruse saalis kl 9.30-13.00
  • 10.06. Pärnus, Estonia Resort hotelli konverentsikeskuses kl 13.30-17.00
  • 11.06. Kuressaares, Kultuurikeskuses kl 12.30- 16.00

Arutame seminaril üheskoos, millised peaksid olema Eesti pikaajalised sihid ning vajalikud muudatused ja reformid nende elluviimiseks. Senine strateegia koostamise protsess ja vajalikud materjalid on kättesaadava lehelt: https://www.riigikantselei.ee/et/Eesti2035 

Registreerida seminaridele saab siit: https://www.riigikantselei.ee/et/valitsuse-toetamine/strateegia-eesti-2035/strateegia-eesti-2035-jargmised-uritused  

Kohapeal kostitame joogi ja snäkkiga.

Aitäh kõigile, kes on valmis kaasa rääkima Eesti tulevikus!

Strateegia „Eesti 2035“ vedajad

Uuringute dubleerimine

Rahvusringhäälingu telesaates “Pealtnägija” käsitleti radioloogiliste uuringute dubleerimist. Kuivõrd saates kõlas väida, et kolmandik uuringutest dubleeritakse ja kokkuhoid selle vältimiseks oleks ligikaudu 15 milj eurot, siis arstide liit kontrollis väidete paikapidavust.

Erakordsed väited, nõuavad erakordseid tõendeid. Kui miski on täielikus vastuolus meile teadaolevaga, siis on tegemist kas suure avastuse või jamaga. Meie käsutuses olevad haigekassa andmed on järgmised.

  • 2015. aastal osutati radioloogilisi uuringuid kokku 571 640 patsiendile. Sama radioloogilist uuringut korrati 72h jooksul 3803 patsiendile ning korduvate uuringute rahaline mõju on ca 90 tuhat eurot.
  • 2016. aasta I poolaastal osutati radioloogilisi uuringuid kokku 373 779 patsiendile, sama radioloogilist uuringut korrati 72h jooksul sealjuures 1933 patsiendile ning korduvate uuringute rahaline mõju on ca 49 tuhat eurot.

Kokkuvõttes on telesaates esitatu väär. Topeltuuringute mõju on marginaalne. Tervishoiust peab rääkima, kuid see saab põhineda vaid faktidel. Meil on olemas ka täiendavaid andmeid, aga esialgu peaks sellest piisama.

Koduvalveaja suurendamise kavatsus

Eesti Arstide Liidu arvamus planeeritava seadusemuudatuse kohta 13.05.2016.

Eesti Arstide Liidu kommentaar haiglate liidu ettepanekute kohta 16.05.2016.

Eesti Haiglate Liidu ettepanekud töölepinguseaduse muutmiseks 16.05.2016.

Töölepinguseaduse muudatusettepaneku seletuskiri.

Eesti Töötervishoiuarstide Seltsi arvamus valvetöö riskidest.

Töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsus 22.04.2016.