Arstieetika päev

18. septembril on rahvusvaheline arstieetika päev.

Kiiresti arenev meditsiin pakub pidevalt uusi diagnostika- ja ravimeetodeid, nõudes arstidelt elukestvat enesetäiendamist ka eetikavaldkonnas, et leida tasakaal patsientide vajaduste ja ühiskonna võimaluste vahel.

Arsti kutsetegevusega seonduvate eetikastandardite arendamine ja järgimine on arstide liidu üks olulisimaid ülesandeid. Eetikaküsimusi oleme käsitlenud juba traditsiooniks kujunenud konverentsidel alates 2005. aastast.

Tänavune eetikakonverents on pühendatud meditsiinigeneetikaga seotud eetiliste dilemmade vaagimisele. Geneetilised uuringud on saanud arstide töö igapäevaseks osaks ja nende olulisus kasvab iga aastaga. Geenitestidel on võrreldes teiste uuringutega mitmeid eripärasid. “Kui tavapäraselt annavad kliinilised uuringud vastuse ühe patsiendi kohta, siis geenitestist saadud teave võib avaldada mõju mitmele pereliikmele,“ märkis üks konverentsil kõnelejatest, meditsiinigeneetik
Neeme Tõnisson.

Eesti Arstide Liidu eetikakonverents toimub 20. oktoobril Tallinnas, peaesineja on Sirpa Soini Soomest, kes räägib geenitestide eetilistest ja õiguslikest aspektidest Euroopa Liidus.

Eesti Arstide Liit

Rahvusvahelisel arstieetika päeval esitletakse arstieetika käsiraamatut

Eesti Arstide Liit tähistab rahvusvahelist arstieetika päeva 18. septembril WMA arstieetika käsiraamatu esitlusega Tartus Atlantise konverentsikeskuses. Maailma Arstide Liidu (WMA) arstieetika käsiraamatu eestikeelne väljaanne valmis Tartu Ülikooli arstiteaduskonna ja Eesti Arstide Liidu koostöös. Raamatuesitlus algab kell 16, sõnavõttudega esinevad arstiteaduskonna, arstide liidu ja EAL eetikakomitee esindajad.

Rahvusvahelisele arstieetikapäevale pühendatud konverents 16. septembril 2005

Konverents alternatiivmeditsiinist

Eesti Arstide Liit, Tartu Ülikooli Kliinikumi Eetikakomitee, Tartu Ülikooli Eetikakeskus ja Eesti Bioeetika Nõukogu tähistavad rahvusvahelist arstieetikapäeva konverentsiga

„Kas alternatiivmeditsiin pakub tõenduspõhisele ravile konkurentsi?”

16.septembril 2005. a. algusega kell 11 Tartu Ülikooli raamatukogus

Loengud ja diskussioonid alternatiivmeditsiinist arstide, patsientide tervishoiujuhtide, juristide ja ajakirjanike vaatevinklist.

Konverentsi päevakava

10.30 Registreerimine; hommikukohv

11.00 Avasõnad
Indrek Oro, Eesti Arstide Liit

11.10 Arstid ja alternatiivmeditsiin
Arvo Tikk, Eesti Bioeetika Nõukogu

11.20 Usaldus – arsti, patsiendi ja ühiskonna vaheliste suhete alus
Margit Sutrop, Tartu Ülikooli Eetikakeskus

11.40 Alternatiivmeditsiini kuuluvus
Andrus Lipand, Sotsiaalministeerium

12.00 Ravitsejate fenomen Ukrainas sotsiaalpsühhiaatrilisest aspektist
Olena Karagodina, Töö ja Sotsiaalsuhete Akadeemia, Kiiev

12.30 Loodusravist
Aili Paju

13.00 – 14.00 Lõuna

14.00 Alternatiivmeditsiin ja patsientide vajadused
Naatan Haamer, EELK Haiglahingehoiu Keskus

14.20 Tava- ja alternatiivmeditsiini suhe arstieetika aspektist
Margit Venesaar, Eesti Arstide Liidu Eetikakomitee

14.40 Meedia roll meditsiiniprobleemide käsitlemisel
Halliki Harro-Loit, TÜ Sotsiaalteaduskond

15.00 Üldtunnustamata ravimeetodite kasutamise õiguslik regulatsioon
Ants Nõmper, Raidla & Partnerid Advokaadibüroo

15.20 Tervishoiuameti seisukoht alternatiivmeditsiini suhtes
Üllar Kaljumäe, Tervishoiuamet

15.45 – 16.15 Ümarlaud kõigi esinejate osavõtul

Osavõtjate registreerimine on lõppenud!