Avaldus alkoholiaktsiisi langetamise vastu

Arstide organisatsioonide pressiteade 28.05.2019:
 
Alkoholiaktsiisi langetamisega annab valitsus ühemõttelise sõnumi, et rahva tervis ei ole oluline.

Värske uuringu järgi langes alkoholitarbimine Eestis eelmisel aastal viimase kümnendi madalaimale tasemele, seega osutusid valeks alkoholitootjate ning kaupmeeste ennustused, et aktsiisitõusu tõttu joomine suureneb.

Soomes langetati 2004. aastal alkoholiaktsiisi, mille tagajärjel suurenes märkimisväärselt alkoholi tarvitamine ning sellest tingitud surmad ja tervisekahju. Targad inimesed õpivad teiste vigadest, mitte ei proovi neid omal nahal järele.

„Inimeste surmade, rahva tervise halvenemise ja meditsiinikulude kasvu eest vastutavad poliitikud, kes selle rumala otsuse tegid,“ ütles arstide liidu president Jaan Sütt. Ta lisas, et tunnustust väärib vaid sotsiaalminister Tanel Kiik, kes valitsuses ainsana ei toetanud alkoholi odavamaks muutmist.

Arstkond kutsub Riigikogu liikmeid hääletama rahva tervise poolt ja alkoholiaktsiisi langetamise vastu.  

Eesti Arstide Liit
Eesti Nooremarstide Ühendus
Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts
Eesti Perearstide Selts
Eesti Psühhiaatrite Selts
Eesti Radioloogia Ühing
Eesti Patoloogide Selts
Eesti Anestesioloogide Selts
Eesti Naistearstide Selts
Eesti Lastearstide Selts
Eesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Selts
Eesti Endokrinoloogia Selts
Eesti Perinatoloogia Selts
Eesti Uroloogide Selts
Eesti Onkoloogide Selts,
Eesti Laborimeditsiini Ühing
ja teised arstlikud erialaseltsid    

16.06.2014 ülevaade

Tervishoiutöötajate läbirääkimistel pakkumiste arutamiseni ei jõutud

Täna toimus tervishoiutöötajate kollektiivlepingu läbirääkimiste teine voor. Kahjuks ei osalenud ka seekord ei sotsiaalminister Helmen Kütt ega tervise- ja tööminister Urmas Kruuse.

Laual oli lepingu projekt töötajate ettepanekutega ja andmed selle rahalise mõju kohta riigi ja haigekassa eelarvele. Lisaks leppe tingimuste täitmiseks kuluvatele summadele kiirabi ja residentuuri rahastamisel tõi Sotsiaalministeerium välja ka näiteks töövõime hindamise kulude ja muude eelarveridade kasvu, millel otsest seost kollektiivlepinguga ei ole.

Neil läbirääkimistel on erilise tähelepanu all arstide ja õdede õppe ja täienduskoolituse rahastamine. Arstide ja õdede organisatsioonid nõuavad neile seadusega ettenähtud erialase täienduskoolituse tagamist ja motiveerivat tasu üliõpilaste juhendamise eest.

Haiglate liit ei ole oma pakkumist teinud, leides, et tuleb ära oodata järgmise nelja aasta eelarve prognoos, mida Haigekassa nõukogu arutab augusti keskel. „Kahjuks ei öelnud tööandjad täna välja ka seda, missugused võiksid nende arvates olla tervishoiutöötajate palk ja töötingimused, et õdesid ja arste haiglates ikka jätkuks,“ nentisid õdede esindajad.

Seetõttu jätkatakse läbirääkimisi 25. augustil.

Eesti Arstide Liit

Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit

Eesti Õdede Liit

Lisaks:

SoM saadetud KL mõjud arutati läbi ja jagati otsesteks KL-ga seotud kuludeks ja kaudseteks. Esialgne summa väheneb seetõttu üsna mitme miljoni võrra.

Haigekassa arutab nõukogus, kuidas viia oma tööaja arvestus ja hinnakujundus, mis puudutab arstide jt täienduskoolitust, seadustega vastavusse.

Arst-õppejõudude kõrgema palgamäära vajaduse suhtes ei ole EAL, TÜK SoM ühisele arusaamisele jõudnud. Selle ja õdede praktika juhendamise teemal kohtuvad lähiajal tervise- ja tööminister ja haridusminister.

Haiglate liit tahab teha pakkumise, mis mahub eelarve võimalustesse  seetõttu tahavad ära oodata HK uue eelarveprognoosi.

Järgmine voor 25. augustil.